Content1 | col2

Kurstilbud til lærere skoleåret 2016/2017

Publisert: 08.04.2013
Hva er INSPIRIAs lærerløfte? Vi lover å gi lærere i Østfold inspirerende, praktiske og aktive kurs, forankret i Kunnskapsløftet, helt GRATIS i skoleåret 2016/2017. INSPIRIA inviterer derfor til lærerkurs som gir konkrete metoder og verktøy samt faglig påfyll innen ulike fag og trinn. For lærere utenfor Østfold, varierer prisen fra 400kr til 800kr.

MATTEMATIKKURS

INSPIRIA har utarbeidet lærerkurs i matematikk som er tilpasset de ulike trinnene i grunnskolen og kompetansemålene i kunnskapsløftet. I tillegg tilbyr vi også kurs for ansatte i barnehager med aktiviteter som treffer målene i rammeplanen. Våre dyktige matematikk-utviklere holder kurs for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn og barnehage.

INSPIRIA ønsker å gi inspirasjon til å øke elevenes matematikkforståelse ved bruk av lekende, praktiske, kreative og undersøkende øvelser. Vi gir også konkrete eksempel på hvordan elevene overfører praktiske erfaringer til abstrakt regning med tall og andre symboler. Her brukes den seneste forskningen om hjernens fysiologi.

Det er lagt vekt på å benytte fysiske aktiviteter og små konkurranser for å skape engasjement og mestringsfølelse i faget. Vi tar utgangspunkt i ett eller flere av hovedområdene i læreplanen, tall og algebra, geometri, måling og statistikk, ut i fra hvilke trinn dere ønsker kurset rettes mot. I tillegg legger vi vekt på den generelle delen av læreplanen.

I tillegg til nedenstående kurs, skreddesyr vi også kurs etter ønske. Vennligst ta kontakt med vår booking-avdeling (69139315).

For kursopplegget i Sarpsborgs realfagssatsning, for både lærere og foreldre til elever i fjerde trinn, se her.


1-4. trinn – Lekende matematikk

Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 13.30-16.00 
Lærerkurset ønsker å gi lærere inspirasjon til å øke elevens matematikkforståelse for våre begge tallsystemer, både titallsystemet og det gamle sumeriske med 60-bas for timer, minutter og sekunder. Det lager grunnen til gode regnestrategier. Vi sammenligner figurer og ser på både hva som er likt og ulikt. Det leder videre til samtaler om egenskaper og begrep som omkrets og areal. Vi finner sammenhengen mellom ulike regnearter og legger grunnlaget til å forstå brøk og desimaltall.

5-7. trinn – Utforskende matematikk

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 13.30-16.00 
Her utvider vi tallenes verden både til store tall og til å forstå små tall som brøk og desimaltall og sammenhengen imellom dem. Det gir et gott grunnlag til problemløsning. Vi tar oss av enheter og omvandling imellom dem. Vi sammenligner tallrekker eller figurer og ser etter hva som er likt og hva som forandrer seg. Ved hjelp av mønster kan vi forutse hva som kommer å skje.

8-10. trinn – Ikke få panikk med matematikk

Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 13.30-16.00 
Her utvikler vi forståelsen av brøk og desimaltall fra mellomtrinnet, til å utvikle de gode regnekunnskaper som er målet på ungdomsskolen. Her kommer prosentbegrepet inn som en naturlig del, som gjør regningen enklere. Vi møter også meget store tall, som vi mestrer med hjelp av potensbegrepet. Det forutsetter forståelse både av tallsystemet og av sammenheng mellom ulike regnearter. Potensbegrepet gjør det også mulig å forstå enheter for areal og volum, og evnen til å se på en formel om den forteller om en strekning, en areal eller en volum.

Mønster utforskes med hjelp av en tabell. Mønstret kan beskrives i ord men også i et algebraiske uttrykk. Det kan også vises som en graf i et diagram eller et koordinatsystem.

5.-10. trinn – Hoderegning med skriftlige innslag

Torsdag 27. oktober 2016 kl. 13.30-15.30 
En nyhet for året er dette kurs i hoderegning, som vi tilbyr på etterspørsel fra tidligere deltagere i våre lærerkurser. Her bruker vi aktiviteter, konkreter og representasjoner for å vise hvorfor våre vanlige regnestrategier fungerer. I tillegg lærer vi bort mattetriks som vekker forundring og beundring.

VÅRE ANDRE KURS

FIRST LEGO League (FLL) kunnskapskonkurranse 11.-12. november på INSPIRIA

For 5.-10. trinn
FIRST LEGO League er en årlig kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10 – 16 år. Konkurransen er godt forankret i læreplanverket for Kunnskapsløftet og prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk. INSPIRIA bistår med informasjon, er sparringspartner og tilretteleggere for lærere og klasser som ønsker å være med. De regionale turneringen i området gjennomføres også på INSPIRIA science center hvert år i november. Les mer om FLL på INSPIRIA. Nyttig info for veiledere på hjemmesiden til FIRST LEGO League Scandinavia.

Viktige datoer:
1. februar: Påmelding åpner
31. august: Infomøte FLL for nye lag
2. september: Programmeringskurs EV3 på INSPIRIA
16. september: Oppdrag 2017 - "Hydro Dynamics" offentliggjøres kl. 13.00.
20. september: Veiledermøte for påmeldte lag
11. og 12. november: Regionale turneringer: Østfold-turnering på INSPIRIA
2. desember: Skandinavisk finale


INFORMASJONSMØTE - Torsdag 31. august 2017 kl. 13:00-15:00
Vi tar for oss generelt om kunnskapskonkurransen samt prosessen fram til turneringsdagen. Det blir også erfaringsutveksling fra fjorårets deltagere i FLL-turnering. Møtet er beregnet først og fremst for nye veiledere og de som vil vite litt mer. Påmelding her: https://no.surveymonkey.com/r/FLLinfoH2017

PROGRAMMERINGSKURS EV3 - Lørdag 2. september 2017 kl. 09:00-17:00 Påmelding >>
Vi er så heldig å få et tidligere lag som har deltatt flere ganger på FLL til å holde ett programmeringskurs på EV3 roboter. Har tar man med seg robot og pc/mac med programvare og lærer fra bunnen av. Det blir praktisk kjøring og løsning av oppdrag slik at kurset passer for alle, både veiledere, foresatte og elever som skal være i programmeringsgruppen. Lurt å være klar til å kunne begynne å programmere når det nå bare er 1 uke til oppdragsslipp! Påmelding kommer senere her. 

VEILEDERMØTE - Onsdag 20. september 2017 kl. 12:00 – 15:00

Da er oppdraget for FLL konkurransen 2017 sluppet og vi ber inn alle veiledere som er påmeldt årets turnering på INSPIRIA. Vi gjennomgår de ulike delene i oppdraget og kriterier til de ulike prisene.

Abrakadabra - kjemikurs for ungdomstrinnet

Onsdag 11.  januar 2017 kl. 11.30-15.00 Dag 1
Onsdag 18. januar 2017 kl. 11.30-15.00 Dag 2

Kjemikurset er et praktisk laboratoriekurs over to dager med undersøkende øvelser som ­lærerne ­direkte kan overføre til egen ­undervisning. Det er lagt vekt på å benytte mestrings­skapende øvelser som visualiserer de sentrale kunnskapsmålene som berører ­kjemidelen i ­naturfaget.
For 8.-10.trinn

Programmering for småtrinnent

Onsdag 16. november 2016 kl. 12.00-15.00
For barn er teknologi en selvfølgelig del av hverdagen, men forstår de egentlig hvordan dette fungerer? Gjennom lek, praktiske og digitale øvelser tilpasser til elever fra 1.til 4.trinn kan vi lære barna algoritmisk tankegang, som er grunnlaget for å forstå hvordan datamaskiner virker. I denne leken lærer de logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet. Vi bruker roboten blue-bot og programmeringsspråket Scratch. Deltagerne trenger ikke ta med PC.

Programmering for mellomtrinnet

Torsdag 24. november 2016 kl. 12.00-15.00
For barn er teknologi en selvfølgelig del av hverdagen, men forstår de egentlig hvordan dette fungerer? Gjennom lek, praktiske og digitale øvelser tilpasser til elever fra 5.til 7.trinn kan vi lære barna algoritmisk tankegang, som er grunnlaget for å forstå hvordan datamaskiner virker. I denne leken lærer de logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet. Vi bruker roboten blue-bot og programmeringsspråket Scratch. Deltagerne trenger ikke ta med PC.

Programmering for ungdomstrinnet

Onsdag 23. november 2016 kl. 12.00-15.00 Påmelding »
Kurset er et introduksjonskurs i Scratch, et blokkbasert programmeringsspråk basert på Java. Scratch kan brukes til det meste. Vi viser noen enkle bruksområder for språket og løser oppgaver for å bli kjent med blokkene. Deltagerne må ha med egen PC

Teknologi og design for mellomtrinnet

Onsdag 15. februar 2017 kl. 12.00-15.00
Kurset er et praktisk rettet kurs med forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg. Fabrikasjon av mekaniske leker med enkle materialer. Disseksjon av leker og gjenbruk av elektroniske deler i nye produkter. Ta gjerne med ødelagte elektroniske leker selv.

Teknologi i praksis for ungdomstrinnet

Torsdag 16. mars 2017 kl. 12.00-15.00
Kurset er et praktisk rettet kurs med forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg. Introduksjon til elektroniske kretser med enkle og billige komponenter, bruk av lodding og koblingsbrett. Hvordan gjenbruke ødelagte elektroniske dingser til morsomme aktiviteter. Programmering og mikrokontrollere, en liten oversikt og test av rimelige alternativer. Det er en stor fordel om deltagerne tar med seg en ødelagt elektronisk dings. Deltagerne må ha med egen PC.

Helse over alt

Agenda er helsefremmende metoder og praktiske øvelser knyttet til fysisk og psykisk helse. ­INSPIRIA ønsker å gi lærere inspiriasjon til hvordan man kan jobbe helsefremmende og få elevene bevisste, engasjerte og motiverte ift egen helse.
For helse og oppvekstfag VG1 & VG2
Tilbys ved forespørsel.


*Vi gjør oppmerksom på at det må være minimum 10 påmeldte deltagere for at kurset gjennomføres.

Ved spesielle ønsker har vi mulighet til å skreddersy kurspakker som passer akkurat din skole! Spørsmål? Kontakt oss på e-post: post@inspiria.no.

Vi ønsker at du som lærer på en skole i Østfold, enten den er kommunal eller fylkeskommunal, liten eller stor, skal se på INSPIRIA science center som ditt senter! Ta gjerne kontakt med oss så vi kan bli en bedre ressurs for deg og videreutvikle vårt tilbud på lærerkurs!