Content1 | col1

Kunnskapspakker

Publisert: 01.04.2011
Våre partnere med kunnskapspakker bidrar økonomisk til driften av vitensenteret i en gitt avtaleperiode. Normalt er denne perioden på minst 3 år. Partnere med kunnskapspakke mottar en rekke verdifulle gjenytelser innenfor de ulike kategorier som er stor, medium og liten kunnskapspakke.

Stor

Medium

Liten