Content1 | col1

Våre formidlere

Publisert: 23.06.2011
Inspiria har et godt kvalifisert personale med spennende fagkompetanse innen hovedtemaene våre; helse, energi og miljø, samt innen astronomi og matematikk.
Christine Hassel Kristoffersen

Christine Hassel Kristoffersen

Christine Hassel Kristoffersen er leder for avdeling Utdanning på INSPIRIA science center og er utdannet Cand.polit i psykologi fra NTNU. Hun startet på INSPIRIA våren 2011 og arbeidet tidligere i 6 år under forskningsavdelingen til Atferdssenteret − Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis, tilknyttet Universitetet i Oslo. Christine har også vært spesialkonsulent på et av de 7 regionale kompetansesentrene på rus i Norge samt jobbet på somatisk og psykiatrisk sykehus med bl.a. oppfølging, veiledning og undervisning. Spisskompetanse og stort engasjement har Christine til fagfeltet barns sosiale utvikling, inkludert atferdsvansker i tillegg til kvantitativ evalueringsforskning.
Yngve Ellingsen

Yngve Ellingsen

Yngve er nestleder for avdeling Samfunn. Han har en bred realfaglig utdannelse fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), der både matte, fysikk, kjemi og mellomfag biologi inngår. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU. Yngve har jobbet i skolen siden 1996, med erfaring både fra videregående og ungdomsskolen. På fritiden bruker han tiden på blant annet akvaristikk, musikk, origami og elektronikk. Yngve har vært på INSPIRIA siden høsten 2009.
Wanda Minge

Wanda Minge

Wanda er nestleder for Avdeling Utdanning, og har blant annet ansvaret for INSPIRIA-kontaktene på skolene, i tillegg til at hun jobber med formidling. Wanda er utdannet adjunkt m/opprykk og har grunnfag i matte og naturfag. I tillegg er hun veldig opptatt av riktig bruk av IKT i undervisningen. Hun har jobbet på Borge barneskole siden 1997. På fritiden er hun speiderleder i Borg speidergruppe.
Gabriella Axelsson

Gabriella Axelsson

Gabriella Axelsson er formidler og matematikkansvarlig på INSPIRIA science center. Hun har sin bakgrunn som ungdomsskolelærer i Sverige med svensk lærerlegitimasjon i matematikk og biologi for grunnskolen 4-9. trinn. I tillegg har hun idrett og helse for videregående. Fra 2008 har Gabriella jobbet med utviklingen av matematikkavdelingen på INSPIRIA science center, samtidig som hun jobbet deltid som matematikkutvikler i Strømstad kommune. Fra 2013 har hun jobbet fulltid på INSPIRIA.
Vigdis Leiulfsrud

Vigdis Leiulfsrud

Vigdis Leiulfsrud er utdannet sykepleier ved HiØ, og helsesøster ved HiA. Hun har jobbet 10 år på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold Fredrikstad, og åtte år som helsesøster i skolehelsetjenesten i Sarpsborg kommune. Hun har i tillegg drevet sorggrupper for barn i Sarpsborg kommune gjennom flere år. Hun jobbet to år på Helsekilden, før hun ble formidler på INSPIRIA i september 2010.
Marianne Moe

Marianne Moe

Marianne er utdannet sykepleier fra HIØ. Hun har jobbet mange år med veiledning, opplæring, kurs og salg av sykepleieartikler innen bandagist/apotekbransjen. Hun har også erfaring fra medisinsk avdeling på sykehus og sykehjem. I 2008-2009 tok Marianne PPU (praktisk pedagogisk utdannelse) ved HIØ. Siden dette har hun jobbet i skolen, for det meste med barn og unge, før hun begynte som formidler på INSPIRIA desember 2011.
Line Bjørnebekk

Line Bjørnebekk

Line jobber på INSPIRIA som formidler. Hun er utdannet som fysioterapeut fra Manchester, England. I tillegg til dette har hun spesialpedagogikk fra UIO og har også en fot inne i østensmedisin da hun er klassisk akupunktør fra Nordisk akupunktur høgskole, Oslo. Arbeidserfaringen er variert fra rådgiver i bedriftshelsetjenesten, kommunefysioterapeut, til behandlende fysioterapeut rettet mot barn og voksne fra egen praksis de siste årene. Hun har jobbet på INSPIRIA siden mai 2011.
Per Kristian Grytdal

Per Kristian Grytdal

Per Kristian er utdannet adjunkt. Han har jobbet 10 år i ungdomsskolen, det meste av tiden på Verket skole i Moss, der han har undervist mest i fagene naturfag og matematikk. Per Kristian, populært kalt PK, er spesielt interessert i verdensrommet, kornsirkler og kjemiforsøk, og er den som har hovedansvaret for våre spektakulære science show. Per Kristian begynte å jobbe på INSPIRIA science center høsten 2007. I tillegg er PK aktuell med TV-serien "Barn ingen Adgang!" på NRKSuper.
Pernilla Axelryd

Pernilla Axelryd

Pernilla er utdannet lærer fra Sverige. Hun har jobbet 15 år i ungdomsskolen og har undervist mest i fagene naturfag og matematikk. Det meste av tiden som ungdomsskolelærer i Sverige. Pernilla begynte å jobbe som formidler på INSPIRIA våren 2015.
Lasse Fredriksen

Lasse Fredriksen

Lasse har doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) hvor han blant annet har jobbet med utvikling av melkesyrebakterier som vaksinevektorer. Underveis i denne utdanningen har han undervist i biokjemi, og har også vært med på å etablere et etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere i den videregående skole. Lasse er spesielt interessert i bakterier, praktisk matematikk, ernæring og astronomi, og bruker fritiden på å spille i band og løpe. Han startet på Inspiria i september 2012.
Roger Eide

Roger Eide

Roger er utdannet lærer med spesialområde astrofysikk, biologi og naturkunnskap. Han har 6,5 års utdanning på universitet i Sverige, og har undervist på videregående skole i Sverige siden 1997. Roger er interessert i alt innenfor vitenskap og teknikk. “Alt kan tas i fra hverandre, det meste kan settes sammen igjen”. Roger begynte å jobbe på INSPIRIA høsten 2008.
Ann Kathrin Stabell

Ann Kathrin Stabell

Ann Kathrin er har gått lærerutdanninga på Høgskolen i Østfold, med fokus på teknologi og design. Ann Kathrin er prosjektleder for First Lego Leauge (FLL) i Østfold, og har vært det siden 2008. FLL er en verdensomspennende teknologikonkurranse for barn og ungdom i alderen 10 – 16 år. Hun trives veldig godt med å undervise i teknologi og design og Mindstorms NXT fra LEGO. Ann Kathrin har vært på INSPIRIA siden høsten 2008.
Trine Øiestad-Waglen

Trine Øiestad-Waglen

Trine er utdannet sykepleier ved HiØ og har jobbet både på sykehus og i ulike deler av kommunehelsetjenesten i mange år. Trine har jobbet både som klinisk sykepleier og med ledelse. Hun har også vært tilknyttet yrkesopplæringsnemda i Østfold, hvor hun har vært sensor for helsefagutdanningen. Trine er opptatt av kommunikasjon og samhandling. Hun er glad i å reise og kombinerer gjerne varmere strøk med oppdagelsesturer. Trine startet på INSPIRIA i november 2010.