Content1 | col2

Eiere og styre

Publisert: 02.04.2011
INSPIRIA science center AS har valgt en selskapsstruktur der nybygget eies av morselskapet INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS. INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS, som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget.
INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 % av øvrige Østfoldkommuner.

Selskapets styre består av:
 • Stein Lier-Hansen (leder)
 • Kirsti Skaug
 • Egil Olsen
 • Per Sørlie
 • Frederikke Stensrød
 • Synnøve Rambek
 • Christine Alstad Gaare
 • Anja Sonerud
Styret har følgende varamedlemmer: 
 • Tone Damslet
 • Ulf Lervik
 • Therese Lande Patrick
 • Wanda Minge

Historikk

21.03.2011
INSPIRIA science center (tidligere Science Center Østfold) har sin opprinnelse fra Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Østfold. I 2002/2003 startet avdelingen i samarbeid med lærerutdanningen et vitensentertilbud ved skolens daværende studiested i Sarpsborg. Les mer om vår historie »

Arkitektur

02.04.2011
Bygget vårt er tegnet av Aart architects AS, som er et dansk arkitektfirma. I en internasjonal konkurranse med mer enn 20 deltakende arkitektbyråer, ble Aart architects AS i juni 2007 kåret til vinneren med sitt innovative og inspirerte bidrag. Les hva Aart AS sier om arkitekturen »