Content1 | col1

Partnere

Publisert: 01.04.2011
INSPIRIA science center er en ideell virksomhet og en viktig del av verdikjeden skole – næringsliv. Som vitensenter er vår fremste oppgave å inspirere og motivere barn og unge innenfor naturvitenskap og teknologi.

INSPIRIA er tuftet på en sterk visjon

Vi skal være en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen - i Østfold og nasjonalt. Et symbol på det nye Østfold, hvor kunnskapsbygging og motivasjon til læring gjør vår region enda mer attraktiv for næringsetablering og bosetting.

Vil du løfte med oss?

Vi representerer en unik og fremtidsrettet arena knyttet til synliggjøring av samfunnsansvar og den enkelte samarbeidspartners kompetanseprofil. Et samarbeid med oss gir oss muligheten til å levere et enda bedre kunnskapstilbud til barn og unge!

INSPIRIA inviterer din virksomhet til å være med på et betydelig kunnskapsløft med målsetting om et langsiktig, forpliktende samarbeid med vinn-vinn for alle involverte. For det er nettopp slik at kunnskap endrer alt! Våre partnere bidrar økonomisk til drift og/eller utvikling av INSPIRIA, og er delt inn i tre ulike kategorier: Strategiske partnere, kunnskapspakker og offisielle leverandører. Vil du bli partner?

Strategiske Partnere

Våre strategiske partnere har inngått et samarbeid med INSPIRIA der hver enkelt partner bidrar med vesentlige beløp til utviklingen av vitensenteret over en periode på minst 3 år.

Kunnskapspakker

Våre partnere med kunnskapspakker bidrar økonomisk til driften av vitensenteret i en gitt avtaleperiode. Normalt er denne perioden på minst 3 år. Partnere med kunnskapspakke mottar en rekke verdifulle gjenytelser innenfor de ulike kategorier som er stor, medium og liten kunnskapspakke.

Kompetansepartnere

Våre kompetansepartnere bidrar gjennom ulike samarbeidsmodeller til en styrking av vitensenterets kompetanse og formidling innen ett eller flere fagfelt i en gitt avtaleperiode. Normalt er denne periode på minst 3 år. Kompetansepartnere mottar gjenytelser avhengig av omfanget på samarbeidet.

Offisielle leverandører

Våre partnere som er offisiell leverandør bidrar til driften av vitensenteret gjennom særlig gunstig prissetting på sine varer eller tjenester.