Content1 | col2

Strategiske partnere

Publisert: 03.08.2011
Statoil bidrar som del av sitt program Morgendagens HELTER med til sammen kr. 6 mill. som er øremerket et eget forskningsprosjekt i samarbeid med UMB og Naturfagssenteret. Forskningen skal gjennom INSPIRIA se på vitensentrenes betydning for rekruttering og kompetanseheving i realfagene.