Content1 | col2

Kompetansepartnere

Publisert: 13.02.2012
Våre kompetansepartnere bidrar gjennom ulike samarbeidsmodeller til en styrking av vitensenterets kompetanse og formidling innen ett eller flere fagfelt i en gitt avtaleperiode. Normalt er denne periode på minst 3 år. Kompetansepartnere mottar gjenytelser avhengig av omfanget på samarbeidet.