Content1 | col2

Realfagskonferansen 2011

Publisert: 03.10.2011
Realfagsatsing i regionen RiR (HiØ) i samarbeid med kompetanseoffensiven i Østfold og INSPIRIA science senter arrangerer heldagskonferansen

Når?

19. oktober 2011

Hvorfor?

Utvikle realfagsatsingen i regionen ved å:
  • presentere INSPIRIA som læringsarena.
  • finne møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv.

For hvem?

  • Ressurspersoner som er opptatt av realfagenes plass og status i regionen.
  • Politikere med interesse for området.
  • Personer fra næringslivet /arbeidslivet som trenger medarbeidere med realfagskompetanse i framtiden.
  • Skoleledere fra grunnskolen og videregående skole.
  • Skoleansvarlige i kommunene/Fylkeskommunen.
  • Interesserte lærere og ressurspersoner i realfag i skolen.

Program:

08.30-  
09.00  
Registrering og kaffe

09.00-
 
09.05
 
Velkommen og praktiske opplysninger

09.05-
 
09.25
 
Science-show i anledning av kjemiåret

09.25-
10.00
INSPIRIA - visjon og veien videre
v/Bjørn Winther Johansen, direktør INSPIRIA science center

10.00-
10.30
Realfagene – industriens blodomløp
v/Dag Arthur Aabø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt, Borregaard Industrier

10.30-
10.45
Pause med kaffe

10.45-
11.30
Mange erfaringer i mange rom
v/Merethe Frøyland, førsteamanuensis v/Naturfagsenteret

11.30-
12.15
Lunsj

12.15-
12.45
Realfag og forskningskompetanse
v/Trond Edvardsen, direktør for Østfoldforskning

12.45-
13.15
Realfag som virkemiddel for bærekraftig næringsutvikling v/administrerende direktør Knut Johansen, Navita systems AS

13.15-
13.45
Realfagene og energiutfordringen
v/Tommy Fredriksen, direktør strategi, Østfold energi

13.45-
14.45
Omvisninger i INSPIRIA Science senter

14.45-
15.00
Avslutning