Content1 | col2

Global Dignity Day i Sarpsborg

Publisert: 19.10.2011
20. oktober arrangeres Global Dignity Day på 150 videregående skoler i Norge. Arrangementet retter seg i all hovedsak inn mot elever i 1. klasse på videregående skoler.

Hva?

Global Dignity Day er en internasjonal markeringsdag for verdighet, og arrangeres 20. oktober hvert år. Over hele verden gjennomføres et likt undervisningsopplegg basert på verdighetsbasert ledelse. Innholdet er beregnet for elever på første trinn på videregående skoler, og består av gruppeoppgaver og samtaler om verdighet, der elevene definerer hva verdighet er for dem og forteller egenopplevde historier om verdighet.

Hvorfor?

Målet med Global Dignity Day er engasjere ungdom i betydningen av verdighet i eget og andres liv. Arrangementet har følgende mål:
  • Elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv.
  • Elevene skal lære å uttrykke med egne ord hva verdighet betyr for dem og deres liv.
  • Elevene skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.
  • Elevene skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke deres egen og andres verdighet.

Verdighetshistorie:

En verdighetshistorie er en opplevelse eller hendelse som viser hvordan verdighet kan være et styrende prinsipp for våre handlinger. Verdighetshistoriene er eksempler på hvordan andre har løftet egen verdighet, eller om hvordan du har løftet andres verdighet.

Hvem?

H. K. H. Kronprins Haakon etablerte Global Dignity i 2006 sammen med den finske filosofiprofessoren Pekka Himanen og John Bryant, leder av Operation Hope i USA. Alle tre er medlemmer av nettverket Young Global Leaders, som springer ut fra World Economic Forum.

INSPIRIA deltar

Vi er glade for å delta og stiller med to veiledere, som skal til Greåker vgs og St. Olav vgs. H.K.H. Kronprins Haakon besøkte INSPIRIA 29. september, og fikk et veldig positivt inntrykk av senteret vårt. Noen dager etter dette flotte besøket, fikk vi en forespørsel fra slottet om vi ønsket å delta på Global Dignity Day-prosjektet. Vi takket selvfølgelig ja!

Les mer om Global Dignity Day på deres webside.