Content1 | col2

Statoils realfagspris

Publisert: 11.11.2011
Konkurransen skal bidra til å styrke kunnskapen om teknologi og realfag og inspirere ungdom til å satse på en utdanning innen disse fagområdene.

Hva?

Statoils realfagspris er en del av sponsorsatsningen Morgendagens helter, hvor formålet er å støtte barn og unge slik at de kan realisere sine drømmer og talenter. Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og seks regionale vitensentre i Norge.

Hvem?

Elever og lærer i videregående skole.

Hvordan?

Statoils realfagspris er en konkurranse der du skal løse oppgaver i kjemi og fysikk. Årets oppgaver har to hovedtema: energi og teknologisk utvikling. De er tilrettelagt slik at de kan integreres i ordinær undervisning. Oppgavene er utarbeidet etter kompetansemål i fysikk og kjemi for Vg2.

Du kan løse dem i grupper på to eller tre deltagere. Elever kan ikke levere inn oppgaver alene, ettersom samarbeid er en viktig forutsetning for å kunne lære og dele kunnskap. Oppgavene har blitt sendt ut til den enkelte skole.

Premier:

Landet er delt inn i seks regioner. Det blir kåret en regional vinner besvarelse fra hver region, to besvarelser hvis antall deltagere mer en 20. Hver regionale vinnerbesvarelse premieres med et stipend på 10.000 kroner. Alle som leverer en godkjent besvarelse får et deltagerbevis.

De regionale vinnerne går videre i konkurransen om to nasjonale priser. Vinnerne av prisene premieres med et stipend på 50.000 kroner for hver besvarelse. Stipendet deles ut til den klassen elevene kommer fra. Premien er øremerket en faglig ekskursjon eller arrangement. De nasjonale vinnerne får også besøke en av Statoils plattformer i Nordsjøen.

Påmelding og frister:

Du melder deg på konkurransen via www.morgendagenshelter.no/utdanning Du vil motta en e-post med bekreftelse og informasjon om hvor oppgaven skal leveres.

1. november 2011  
Påmelding åpner
16. februar  2011
Innleveringsfrist
April 2012
Regionale premieutdelinger på INSPIRIA, VilVite i Bergen,
Norsk Teknisk Museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim,
Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Jærmuseet.  
Mai 2012
VilVite har prosjektansvaret for Statoils realfagspris
og er lokalisert på Marineholmen i Bergen.
Nasjonal premieutdeling avholdes Bergen. 

Praktisk informasjon:

Har du spørsmål om oppgavene eller konkurransen, kan du kontakte Fagansvarlig for kjemi og forskning ved INSPIRIA, Bente Marie Jacobsen: bente.marie.jacobsen@inspiria.no