Content1 | col2

Hansen Protection - Ny partner

Publisert: 17.01.2012
Adm. direktør Terje Gorm Hansen i Hansen Protection AS var på besøk på INSPIRIA fredag 13. januar, etter invitasjon arbeidende styreleder Osmund Ueland. Hensikten var å vise i virkeligheten det tilbud alle skolene i Østfold nå får på INSPIRIA.
 INSPIRIA sin skolesatsning imponerte meg. Gratis transport, tildeling av tid til alle elever i Østfold, svært interessante laboratorieøvelser, planetarievisninger og høy kompetanse på formidlerne, resultatmåling og forskning på virkningen, var satt i et flott system
- Terje Gorm Hansen
Det endte med at Hansen Protection AS lovet en avtale ved verdi 150 000,- hvert år i 3 år, samlet kr. 450 000,- hvorav kr 50 000,- hvert år er kontanter og kr. 100 000,- er varer. Avtalen ble signert i dag kl. 14.00 under Uelands besøk på bedriften.

”Kunnskap kan ikke tape i næringslivets prioriteringer”, kommenterer Hansen og oppfordrer andre bedrifter i Mosseregionen til å bli partnere til INSPIRIA med støtte til drift og utvikling av senteret.

INSPIRIA hadde i november inviterte Moss Industriforening og Mosseregionens Næringsutvikling AS til en morgenvisning på senteret, hvor ca 30 ledere deltok, også ordfører Tage Pettersen. Ordfører oppfordret næringslivet til å bidra i dette kunnskapsløftet. I oppfølgingen etter er det i samarbeid med foreningene plukket ut flere bedrifter fra regionen, som alle har fått eget tilbud om tilsvarende visning. Slike visninger er avtalt nå i januar/februar.

Ueland er glad for responsen fra Mosseregionen og svært glad for bidraget fra Hansen Protection AS. Han er veldig spent på utfallet etter de besøk fra Mossebedrifter som nå er avtalt utover.

Kunnskap kan ikke tape i næringslivets prioriteringer”
, sier Ueland, og mener det er sunt med konkurranse mellom kultur, idrett og kunnskap. ”INSPIRIA må kunne vinne i konkurransen med kultur og idrett! Bidrag til drift og utvikling kommer alle skolebarna i hver av Østfolds 18 kommuner til gode. Vi tilbyr også våre partnere attraktive kunnskapsopplegg som de kan bruke overfor kunder, samarbeidspartnere og ansatte” avslutter Ueland.

INSPIRIA har som ambisjon å skaffe partnere fra alle fylkets 18 kommuner, og spiller på lokale nærings- og industriforeninger og ordførerne som døråpnere.

For nærmere informasjon:
Adm. direktør Terje Gorm Hansen, Hansen Protection AS, mobil 950 88 547
Arbeidende styreleder Osmund Ueland, mobil 41 65 60 01
Adm. direktør Bjørn Winther Johansen, mobil 979 81 439