Content1 | col2

INSPIRIA fikk Kommunikasjonsprisen!

Publisert: 19.01.2012
Under Østfoldkonferansen 18. januar 2012 fikk INSPIRIA science center Kommunikasjonsprisen 2012 av kommunikasjonsforeningen i Østfold.
Arbeidende styreleder Osmund Ueland i INSPIRIA tok imot prisen på vegne av selskapet. Ueland understreket i sin takketale at selskapet helt fra staten i 2007 har brukt en offensiv, tydelig og målrettet kommunikasjon i sitt arbeid for å:
  1. I det hele tatt får realisert prosjektet
  2. For å gjøre senteret til et Østfold prosjekt som hele Østfold kunne føle eierskap til og være stolte av (startet som et Sarpsborg – prosjekt)
  3. Leve visjonen: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen og bruke denne i realiseringsperioden til å ta avgjørelser som har styrket senterets posisjon
  4. Forplikte seg gjennom offensiv og tydelig kommunikasjon i forhold til ulike målgrupper ved bruk av alle tilgjengelige kommunikasjonskanaler
  5. Endre til et nytt navn, logo og profil som kommuniserer og forplikter (fra Østfold science center til INSPIRIA science center)
  6. Utforme et bygg og uteanlegg som i seg selv er en sterk kommunikasjon.
  7. Skape eierskap og stolthet hos alle 18 kommuner i fylket
Ueland sa videre at ”Nå vil INSPIRIA bruke en like tydelig og forpliktende kommunikasjon i fortsettelse og i arbeidet med å sette Østfold sterkere på Norgeskartet reiselivsmessig!

Til slutt takket Ueland for prisen som vil motivere dem sterkt i arbeidet videre og understreket at ”kommunikasjon er jo summen av alt som sies og skrives, og ikke minst det vi gjør og leverer hver dag”. Dette er hele vår organisasjon bevisste på” avsluttet han.

For nærmere informasjon, kontakt:

Osmund Ueland, arbeidende styrelede 41 65 60 01
Bjørn Winther Johansen, adm direktør, 979 81 439
Stine Ferguson, markedssjef, 970 15 393