Content1 | col2

Skolegårdskonferansen

Publisert: 25.01.2012
Visste du at barn blir mer motivert , mindre mobbet, trives bedre, mer konsentrerte, roligere, mer fysisk aktiv og mer fantasifull i en skolegård som har et variert og stimulerende uteområde?

Når?

Mandag 5. mars kl. 15.00-18.00.

Hva?

Vi tilbyr en inspirerende ettermiddag med fokus på bevegelsesglede i skolegården.

Hvor?

På INSPIRIA science center, se kart og veibeskrivelse her.

For hvem?

Vi inviterer alle skoleledere, FAU-representanter, folkehelsekoordinatorer, skolesjefene i Østfold og andre som jobber for og med barn. Spesielt inviteres ordførere, samt andre politikere.

Hvorfor?

Barn tilbringer til sammen 2000 timer i skolegården i løpet av de ti årene de går i grunnskolen. Vi vet at gode skolegårder gjør barn roligere, senker konfliktnivået, bedrer konsentrasjonen, gir mer fantasifull lek og utvikler den fysiske motorikken. Vi trenger å vite mer om hvordan vi kan utforme skolegårdene slik at det innbyr til fysisk aktivitet for alle.

Påmelding?

Bindende påmelding til Østfoldhelsa ved Elsie Brenne på e-post elsbre1@ostfoldfk.no innen onsdag 15. februar. Ingen kursavgift da konferansen er sponset i sin helhet av Østfoldhelsa. Påmeldte deltagere som ikke møter faktureres med 500kr i etterkant. Kommunen med flest representanter vinner et kurs i regi av Østfold Idrettskrets krets.

Program:

14.45 
Registrering/kaffe
15.00
Velkommen, kort presentasjon av INSPIRIA og undervisningstilbud på helse v/ Line Bjørnebekk, helseformidler på INSPIRIA
15.20  Bevegelsesglede i skolegården v/ Birgitte Huseby, Høgskolen i Østfold
15.50
Slik fikk vi det til på Øreåsen skole, v/ tidligere rektor Lars Gjemmestad og prosjektleder Morten Svenkerud
16.45
Lett bevertning
17.00
Støtteordninger og søkeprosess v/ Stein Cato Røsnes, fylkeskommunen
17.20
Vår skole- hva kan vi få til?
17.50
Oppsummering v/ Toril A Johansen, Østfold Idrettskrets
18.00   
Vel hjem!