Content1 | col2

FIRST LEGO League 11.-12. november

Publisert: 01.03.2017
FIRST LEGO League (FLL) ønsker å bidra til å øke interessen for realfag og teknologi ved å utfordre deltagerne gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. FLL innbefatter personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk læring mot et felles mål.

Hva er FLL?

FIRST LEGO League er en årlig kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge. Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak FLL i Skandinavia. Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. I oppdragene finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet.

Årets oppdrag

Forsk på elementet vann! Årets oppdrag handler om vann; Hydro Dynamics. Finnes det lett tilgjengelig, hvordan transporteres det og hva bruker man vann til og hvor blir det egentlig av? Over 28 000 lag fra over 80 land skal jobbe med FLL oppdraget Hydro Dynamics. Det blir spennende å se hva lagene forsker seg frem til!


FIRST LEGO League (FLL) kunnskapskonkurranse 11.-12. november på INSPIRIA

FIRST LEGO League er en årlig kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10 – 16 år. Konkurransen er godt forankret i læreplanverket for Kunnskapsløftet og prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk. INSPIRIA bistår med informasjon, er sparringspartner og tilretteleggere for lærere og klasser som ønsker å være med. De regionale turneringen i området gjennomføres også på INSPIRIA science center hvert år i november. Nyttig info for veiledere på hjemmesiden til FIRST LEGO League Scandinavia.

Viktige datoer:
1. februar: Påmelding åpner
31. august: Infomøte FLL for nye lag
2. september: Programmeringskurs EV3 på INSPIRIA
16. september: Oppdrag 2017 - "Hydro Dynamics" offentliggjøres kl. 13.00.
20. september: Veiledermøte for påmeldte lag
11. og 12. november: Regionale turneringer: Østfold-turnering på INSPIRIA
2. desember: Skandinavisk finale

FLL informasjonsmøte

Torsdag 31. august 2017 kl. 13:00-15:00 Påmelding >>
Vi tar for oss generelt om kunnskapskonkurransen samt prosessen fram til turneringsdagen. Det blir også erfaringsutveksling fra fjorårets deltagere i FLL-turnering. Møtet er beregnet først og fremst for nye veiledere og de som vil vite litt mer.

FLL programmeringskurs EV3

Lørdag 2. september 2017 kl. 09:00-17:00 Påmelding >>
Vi er så heldig å få et tidligere lag som har deltatt flere ganger på FLL til å holde ett programmeringskurs på EV3 roboter. Har tar man med seg robot og pc/mac med programvare og lærer fra bunnen av. Det blir praktisk kjøring og løsning av oppdrag slik at kurset passer for alle, både veiledere, foresatte og elever som skal være i programmeringsgruppen. Lurt å være klar til å kunne begynne å programmere når det nå bare er 1 uke til oppdragsslipp!

FLL veiledermøte

Onsdag 20. september 2017 kl. 12:00 – 15:00 Påmelding >>
Da er oppdraget for FLL konkurransen 2017 sluppet og vi ber inn alle veiledere som er påmeldt årets turnering på INSPIRIA. Vi gjennomgår de ulike delene i oppdraget og kriterier til de ulike prisene.

Vil du være dommer?

Vil du representere din bedrift ved å delta i dommerpanelet den ene eller begge dagene av årets FIRST LEGO Leauge på INSPIRIA? På turneringsdagen vil lagene møte dommere som er representanter fra næringslivet. Lagene skal gjøre en presentasjon av forskningsdelen i et eget rom. De skal også presentere roboten med sin tekniske løsning foran de tekniske dommerne og lagets profileringen bedømmes i pit.

Hver pris har sine kriterier og bedømmes av dommerne etter disse. Eksempler på kriterier er engasjement, samarbeid, holdbar konstruksjon på roboten, effektive program, tydelig og innovativ løsning.

Prisene som deles ut er : Forskningsprisen, Teknologiprisen, Robotkonkurransen 1. og 2. plass, Markedsføringsprisen og Samarbeidsprisen. I tillegg deles FIRST LEGO League Champions prisen ut. Dette er den gjeveste prisen og går til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt!

Jeg vil gjerne bidra som dommer >>
Jeg vil vite mer >>

LIONS

INSPIRIA samarbeider tett med LIONS og de har sagt seg villig til å sponse lagenes deltageravgift i årets FLL. LIONS sitt motto er: "Ja til utdanning" og FLL er en av områdene som LIONS klubbene gjerne vil bidra på. Ta kontakt med din nærmeste LIONS klubb.

Vite mer?

Kontakt prosjektleder, Kirsti Eikenes på e-post: kirsti.eikenes@inspiria.no eller tlf. 401 05 067.