Content1 | col2

14. mars er en unik Pi-dag!

Publisert: 10.03.2015
Pi, eller π, som grekerne skriver det, er et matematisk forholdstall fra geometrien. Pi er forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel. Om du måler omkretsen av en hvilken som helst sirkel og deler det på målet av diameteren, får du alltid det samme tallet. Vi sier ofte at dette tallet er 3,14, og siden amerikanerne skriver datoer med måned foran dag, blir 14. mars skrevet som 3.14 i USA. Altså Pi-dagen.
Nå er det egentlig slik at 3,14 bare er en tilnærmet verdi av Pi. Den egentlige verdien av Pi kan vi ikke skrive. Pi er det vi kaller et irrasjonalt tall. Et irrasjonelt tall kan ikke skrives som en brøk av to heltall. Slike tall har enten et bestemt antall desimaler, det vil si siffer etter komma, eller et tallmønster som gjentas i perioder etter komma. Irrasjonale tall har bare en uendelig mengde desimaler uten gjentagende mønster etter komma. Pi er altså et slikt tall. En start på en lengre tilnærmet verdi av Pi vil for eksempel være: 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582… Og man kan fortsette i det uendelige.

Det som er spesielt i år er at i ett sekund den 14. mars 2015, vil tidspunktet tilsvare Pi helt ned til 9 desimaler! Altså 3,141592654.
Det skjer 14. mars (3,14) 2015 (3,1415) kl. 9:26:54, altså 3,141592654. Det sier seg selv at dette kun kan skje når årstallet slutter på 15. Dermed er det hundre år til neste gang. Det er vel ikke usannsynlig at det for de fleste av oss vil være noe som kun skjer en gang i livet. Derfor synes vi at dette er verdt å markere!