Content1 | col1

Nettverk

Publisert: 01.04.2011
Vitensenteret samarbeider med en rekke organisasjoner, myndigheter, institusjoner eller virksomheter som på ulike nivåer er opptatt av økt interesse og rekruttering innenfor teknologi og naturvitenskap.

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap ligger i Ås i Akershus. I snart 150 år har virksomheten vært sentrert om alt som lever og gror rundt oss.
Les mer på www.umb.no »

Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er en konsolidert museumsstiftelse bestående av Borgarsyssel Museum, Folkenborg museum, Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Moss by- og industrimuseum, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Storedal kultursenter, Museumstjenesten, Østfold fylkes billedarkiv og Trollull fellesmagasin. Vår visjon er "Vi fornyer og forundrer"!
Les mer på www.ostfoldmuseene.no »