Content2 | col2

Program søndag 17. desember

11:00 Lørdager og søndager

Prosjekt Fantasi 25. november 2017 - 25. februar 2018

kl. 11-16  Kreativitetslek og Tegn din idé (Idé-rommet)
kl. 11-16  Skap den utroligste oppfinnelsen utifra et verb og et substantiv (Kreativt verksted)
kl. 11-16  Bruk fantasien og bygg kreasjoner med PlusPlus 
kl. 11:30  Skap oppfinnelser med elektroniske LittleBits på MAKERiet 
kl. 11:30  Vi utforsker verdensrommet (Planetariet)
kl. 12:30  Skap oppfinnelser med elektroniske LittleBits på MAKERiet
kl. 12:30  Gyro Xtreme astronautsimulator
kl. 13:30  Science Show
kl. 13:30  Skap oppfinnelser med elektroniske LittleBits på MAKERiet
kl. 14:30  Vi utforsker verdensrommet (Planetariet)
kl. 14:30  Skap oppfinnelser med elektroniske LittleBits på MAKERiet
kl. 15:30  Gyro Xtreme astronautsimulator
kl. 15:30  Skap oppfinnelser med elektroniske LittleBits på MAKERiet

Vi tar forbehold om endringer i programmet.