Content1 | col2

Praktisk informasjon om ditt besøk

Publisert: 28.03.2011
Alle våre formidlingsrom, unntatt ett, befinner seg i 2. etasje. Det er toaletter i begge etasjene. Vi har heis, slik at rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede har samme mulighet som andre til å bevege seg greit over hele senteret. I vårt planetarium og i Da Vinci-salen er det universell utforming.

Før besøksdagen

Forberedelse er nøkkelen til et vellykket besøk, og vi forutsetter at lærere leser gjennom Slik gjennomføres besøket hvor vi understreker viktigheten av forarbeidet klassen gjennomfører. Dette er en viktig del av skoletilbudet som blir gitt til dere av kommunen og INSPIRIA. Ved avbestilling av besøk fra en skole; Så fremt det er mulig ønsker vi avbestillingen senest kl. 15.00 dagen før det planlagte besøket. Klassen/klassene mister plassen dette skoleåret. Bestillingsvinduet stenger 4 uker før besøksdagen, har ikke klassen/klassene bestilt program før denne fristen mister de plassen dette skoleåret.

Transport

Det er viktig at klassene møter i god tid før avreisetidspunktet. Lærerne har ansvaret for elevene under transporten til og fra senteret. Ved søl under transporten i busseter der det kreves rensing, må skolen bekoste dette.

Oppbevaring av sekker og yttertøy

Dere kan legge sekker og bager i et bur med lås, og henge av dere yttertøy. Vi ser helst at elever og lærere henger av seg yttertøy (inkludert luer og skyggeluer) før de kommer inn i et av formidlingsrommene våre. Hodeplagg knyttet til religion er tillatt.

Under besøket

Når klassen er i utstillingene skal det være minst en lærer fra skolen i hver etasje som følger elevene og ser til at elevene bruker utstillingene som tiltenkt. Vi håper at lærerne vil bli inspirerte til å utforske senteret sammen med elevene sine og motiverer elevene til å finne ut ”hvorfor og hvordan” om de ulike utstillingene. Vi gjør oppmerksom på at butikken Logia er åpen under besøket, og elevene har mulighet til å kjøpe varer her. Det er mange leker mellom 5 og 20 kroner i butikken.

Lærerens/nøkkelpersonens tilstedeværelse og ansvar

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmene er nødvendig. Her kan man få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har ansvaret for elevene under besøket, og skal følge elevene sine hele dagen. En av lærerne får ansvaret for nøkkelen til skoleburet og skal se til at alle elevene får hentet matpakkene sine til oppsatt lunsj. Nøkkelen leveres i resepsjon ved avreise.  

Spisepause

INSPIRIA har tilrettelagt for en god og energigivende 30 minutters spisepause. Hos oss kan elever sammen med sine lærere innta sitt skolemåltid sammen med andre besøkende klasser og skoler. Vi har et eget matpakkeområde (Vindusposten) i 1. etasje. Det er opptil den enkelte skole hvorvidt elevene tar med matpakke eller velger å kjøpe mat i INSPIRIA science cafe. Cafeen tilbyr enkel og god lunsjpakke til en rimelig pris. Etter avsluttet måltid oppfordrer vi til at elever og lærere kildesorterer sitt eventuelle avfall og bidrar til at det er ryddet og fint til neste gruppe.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til INSPIRIA science center og gleder oss til å få besøk av dere!