Content1 | col2

Kjære INSPIRIA-kontakt

Publisert: 28.03.2011
Velkommen til din side! Vi er så fornøyde med å ha knyttet til oss akkurat deg, slik at samarbeidet mellom INSPIRIA science center og skolen din kan fungere best mulig. Du som INSPIRIA-kontakt er superbruker av senteret. Vårt mål er at skolen skal bruke vitensenteret målrettet og på best mulig måte i undervisningen, og da er vi avhengig av deg som brobygger mellom skolen og vitensenteret.

Oppgavene

Din oppgave vil først og fremst være å sikre god kommunikasjon mellom skolen og INSPIRIA. Noen ganger er det informasjon som trenger å komme ut til alle lærerne på skolen, andre ganger til skolens ledelse, eller det er lærere som har innspill til skoletilbudet ved INSPIRIA science center som du kan formidle videre på vegne av skolen.

Du vil også bli invitert til inspirasjons- og nettverksmøter, hvor et av formålene vil være å tilpasse vitensenterets tilbud til skolenes behov.

Som superbruker vil du få informasjon om nyheter som kommer på senteret, i form av utstillinger eller nye skoleprogram. Vi håper du vil synes det er stas å formidle nyhetene videre til resten av kollegiet.

Forventninger til samarbeidet

På første møtet vi hadde sammen, noterte INSPIRIA-kontaktene noen forventninger til rollen som INSPIRIA-kontakt og til samarbeidet med INSPIRIA. Vi har listet opp enkelte av forventningene her og som samsvarer med de forventningene vi ved INSPIRIA hadde. Etter noen års drift stemmer disse forventningene:
 • Være inspiratorer overfor kollegiet på skolen til å bruke senteret
 • Fungere ala kulturkontakten på skolen
 • Formidle spørsmål fra andre lærere videre til kontaktpersoner på INSPIRIA
 • Kunne tidlig få informasjon om nye utstillinger og nye skoleprogrammer
 • Ønsker å vite hele tilbudet som egen skole har valgt, for å ha en total oversikt for skolen
 • Forventer en god og oversiktlig hjemmeside hvor det er lett å hente nødvendig informasjon
 • Ønsker å kunne treffe et menneske på telefon også, ved spørsmål om praktiske opplysninger før besøket med mer
 • Kunne finne inspirasjonssider på nettet med morsomme forsøk og aktiviteter lærerne kan krydre skolehverdagen med
 • Ønsker å motta informasjon i god tid fra INSPIRIA til skolene som ikke gir rom for misforståelser
 • Ønsker e-post som kan videresendes til resten av kollegiet
 • Ønsker mulighet for en omvisning for INSPIRIA-kontaktene

Godene

En gest til deg fordi du gjør en viktig jobb, og er med på å øke realfagskompetansen og fokuset på forebyggende helsearbeid i regionen, er et personlig årskort til INSPIRIA science center!

Vi håper at du vil kose deg på senteret, og bli inspirert til å knytte fenomener og naturvitenskapens mange underfundigheter som du opplever på senteret, inn i din egen undervisning på skolen.

Ta gjerne kontakt med oss ved behov!