Content1 | col2

Vil du være dommer?

Publisert: 07.11.2017
Vil du representere din bedrift ved å delta i dommerpanelet i årets FIRST LEGO Leauge på INSPIRIA?

Vil du være dommer?

På turneringsdagen vil lagene møte dommere som er representanter fra næringslivet. Lagene skal holde presentasjon i prosjekt, teknologi og kjerneverdier.

Hver pris har sine kriterier og bedømmes av dommerne etter disse. Eksempler på kriterier er engasjement, samarbeid, holdbar konstruksjon på roboten, effektive program, tydelig og innovativ løsning.

Prisene som deles ut er : Prosjektprisen, Teknologiprisen, Robotkonkurransen 1. og 2. plass samt Veilederprisen. I tillegg deles FIRST LEGO League Champion-prisen ut. Dette er den gjeveste prisen og går til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt!

Jeg vil gjerne bidra som dommer »
Jeg vil vite mer om FLL »