Content1 | col2

Pollen

Publisert: 27.06.2016
Hva er egentlig pollen og hvorfor er det noen som reagerer på det?
Hva er pollen?
Pollen er blomsterstøv som sitter på blomster, trær og planter. Bittesmå pollenpartikler spres i luften av insekter og vind for å bestøve planter av samme art.

Ettersom pollen befinner seg i luften puster vi det inn gjennom luftveiene og pollen fester seg til huden, håret og øynene våre. De fleste av oss merker det ikke, men de som er allergiske mot pollen vil mest sannsynlig oppleve rennende nese og øyne som både klør og renner. Det er fordi immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller øynene.

Allergisk reaksjon
Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på proteiner som finnes i noen pollentyper. På fagspråket kalles pollenallergi for sesongallergisk rhinitt, men det er også kjent som høysnue.

De pollentypene som er mest vanlige å få allergiske reaksjoner mot i Norge, kommer fra tresortene or, hassel, bjørk og fra alle gresstyper. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, vier og pil) og burot. De fleste får pollenallergi i alderen 5-40 år, og det ser ut til at stadig flere får denne sykdommen. Det antas at rundt 20% av befolkningen i Norge plages av pollenallergi.

Foto: Shutterstock
Bruk av denne teksten forutsetter følgende disclaimer: "Innhold levert INSPIRIA science center. www.inspiria.no"