Kan DU hjelpe til med å bygge framtiden i LEGO?

Ny aktivitet for publikum og skoleklasser

Hvordan kan dere løse framtidens utfordringer? Hjelp oss å finne ut hvordan framtiden i LEGO kan se ut, her finnes ingen begrensninger.

Når?

Fra 1. oktober

Hva?

I samarbeid med Equinor Morgendagen helter inviteres barn og unge til å bruke sin fantasi til å komme opp med gode ideer. Kan plattformene bli til skoler eller hva med drivhus til havs? Kom og bygg din framtidsidé i LEGO.

Hvorfor?

Gamle plattformer har tidligere blitt dumpet når de blir for gamle og settes ut av drift. I nyere tid, og av miljøhensyn, er planen å utnytte «pensjonerte» plattformer best mulig. Vitensentrene over hele Norge og First Lego League har et samarbeid som vi ønsker at barn og unge skal være med på. Derfor inviterer vi sammen med Equinor Morgendagens helter nå til kreativ LEGO-bygging, for å vise hvordan plattformene kan benyttes i framtiden.

Hvordan?

  • Bygg framtiden i LEGO
  • Bygg en hel, eller en del på en plattform
  • Du kan også bygge transportløsninger til/fra land dersom gjenvinning er det beste alternativet? Eller kanskje den må til land for aktiviteten du bygger?
  • Bygg alene eller gjerne sammen med andre
  • Ferdige kreasjoner blir fotografert og lagt ut på morgendagenshelter.no

Slik får man barn og unge engasjert

Involver barna til å komme opp med ideer til hva ubrukte og gamle plattformer kan brukes til en gang i framtiden, og gjerne ved bruk av LEGO. Vi trenger unge, smarte og kloke hoder til å hjelpe oss – her er det bare fantasien som setter grenser. Det eneste «kravet» er at plattformene må være selvforsynte på energi.