Kodesafe i et klasserom

Finn koden – matematikk

I undervisningsprogrammet finn koden får elevene utfordret seg i varierte problemløsningsoppgaver. De skal jobbe sammen i grupper, og målet er å finne koden til en låst safe og løse en oppgave som finnes der.

For å få finne koden, er det viktig å lese all informasjon og opplysninger nøye. Her vil elevene få oppleve betydningen av personlige egenskaper som kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenking. Matematikkinnholdet er variert og på et grunnleggende nivå.  

Praktisk info

Forberedelser

Dere får størst utbytte av besøket når dere stiller godt forberedt. Vi anbefaler derfor at klassen ser på videoen lenger ned som en del av forberedelsen. For å øke elevenes læringsutbytte kan du også bruke elevoppgaver som en del av for- eller etterarbeidet. INSPIRIAs undervisningstilbud er tilrettelagt for å kunne inngå som en del av opplæringen.

Lærerens rolle 

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. 

VIDEO: Slik foregår et skolebesøk på INSPIRIA

Antall elever: Inntil 30

Varighet: 75 minutter

Målgruppe: 9. trinn 

Tema: Matematikk

Fagområde: Matematikk

Forberedelse

I denne videoen blir elevene introdusert for matematikk – hva det er og hvorfor det er viktig.

INSPIRIA-formidler Eirik-Mathias gir dere en oppgave. Følg med og utfør oppdraget. Lykke til!

Elevoppgaver

INSPIRIA ønsker å bistå lærere slik at en kan sikre at elevene får best mulig utbytte av et besøk hos oss eller fra oss. Derfor lager vi forskjellige elevoppgaver som kan brukes som forarbeid og/eller etterarbeid til hvert program.

Tilknytning til læreplanen

Hovedområder og kompetansemål fra LK20

  • Utforsking og problemløsing
  • Resonering og argumentasjon
  • Representasjon og kommunikasjon
  • Matematisk kunnskapsområde: Tall og tallforståelse

(Kilde: udir.no)