Verdensrommet

Vårt solsystem

Om skoleprogrammet

I dette skoleprogrammet tar vi elevene inn i vårt planetarium for å lære mer om planetene i vårt solsystem og andre himmelfenomener. Dette blir en unik opplevelse og en levende undervisning om emnet!

Praktisk info

Forberedelser

Dere får størst utbytte av besøket når dere stiller godt forberedt. Vi anbefaler derfor at klassen ser på videoen lenger ned som en del av forberedelsen. For å øke elevenes læringsutbytte kan du også bruke elevoppgaver som en del av for- eller etterarbeidet. INSPIRIAs undervisningstilbud er tilrettelagt for å kunne inngå som en del av opplæringen.

Lærerens rolle 

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. 

VIDEO: Slik foregår et skolebesøk på INSPIRIA

Antall elever: Inntil 60

Varighet: 75 minutter

Målgruppe: 3. - 4. trinn 

Tema: Verdensrommet 

Fagområde: Naturfag

Forberedelse

I denne videoen blir elevene introdusert for naturfag – og hvordan fysikk danner grunnlaget for å forstå vår egen klode og universet vi lever i.

INSPIRIA-formidler Kamyar gir dere en oppgave. Følg med og utfør oppdraget. Lykke til!

Elevoppgaver

INSPIRIA ønsker å bistå lærere slik at en kan sikre at elevene får best mulig utbytte av et besøk hos oss eller fra oss. Derfor lager vi forskjellige elevoppgaver som kan brukes som forarbeid og/eller etterarbeid til hvert program.

Tilknytning til læreplanen

Hovedområder og kompetansemål etter 4. trinn i naturfag 

  • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
  • Sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfaget

(Kilde: udir.no)