Rognefjell 13052022 45 (1)

20.06.2022

Bli med på unikt forskningstokt i Oslofjorden

Prosjektet Frisk Oslofjord inviterer videregående skoler på et gratis tokt med forskning ved hjelp av innovativ teknologi fra Kongsberg maritime.

Se vår nyeste video fra skoleskipet Rognfjell i Holmestrand og meld dere på til neste tokt i 2022/2023. Les hele artikkelen og finn informasjon om påmelding.

Oslofjorden pleide å være full av liv, men så skjedde det noe. Verdifulle marine livsformer har hatt kraftig tilbakegang, ålegraset er truet, og torsk og hummer er i ferd med å forsvinne. Prosjekt Frisk Oslofjord har en visjon om en frisk fjord som er rik på naturopplevelser og friluftsliv i mange generasjoner. 

Elever bidrar til ny kunnskap om Oslofjorden

Løsningen mener vi ligger i å utvikle ny kunnskap som kan bidra til bedre forvaltning i årene som kommer. Derfor har Frisk Oslofjord utviklet et innovativt forskningsbasert undervisningsprogram for elever fra videregående skoler i samarbeid med skolemyndighetene.

Alle skoler i Vestfold, Telemark, Oslo og Viken får tilbud om å bli med på ett gratis dagstokt per skole i 2022/2023 som inkluderer buss til og fra kai.

På turen forsker elevene på livet i fjorden. Turens høydepunkt for elevene er når trålen kommer opp fra sjøbunnen, og elevene får se og ta på de rare dyrene som lever på bunnen av fjorden. Her er det mange overraskelser – digre sjøpiggsvin, myke anemoner, spennende fisk som Knurr og flere ulike arter av flyndre.

Frisk Oslofjord bruker autonome farkoster fra Kongsberg Maritime til kartlegging av havbunnen. Elevene følger med på hva som befinner seg under båten mens den kjører og kan se etter forsøpling, spøkelsesteiner eller skipsvrak.