Om oss

INSPIRIA science center i Sarpsborg er et regionalt vitensenter hvor du kan oppleve, utforske og lære om vitenskapens verden. Hvert år kommer det tusenvis av besøkende fra inn- og utland for å ta del i det vi kaller #moromedmening. I tillegg fremmer vi #realfagsglede gjennom unike skoleleveranser på tvers av Østfold fylke og koordinerer samt gjennomfører nasjonale utdanningsprosjekter. INSPIRIA er i tillegg en attraktiv møteplass for næringslivet og det offentlige.

Vår lidenskap og ambisjon er knyttet til å skape opplevelser som inspirerer, gleder og samtidig kan bidra til økt kunnskap på et vis. På INSPIRIA er det rom for å utforske, eksperimentere, pirre nysgjerrigheten og utvide horisonten.

Med en skiftende temautstilling i 1. etasje, fast vitensenterutstilling i 2. etasje, planetarium, to koderom, flere møterom og klasserom, butikken Logia, caféen, samt utepark med «Pump track», klatrestativ, bungee-trampoline og elsykkelbane er INSPIRIA en fantastisk arena å boltre seg på for store og små.

Selve vitensenteret passer for hele familien. Her kan små hoder gjøre sine første virkelig store tanker, og bli inspirert til å drømme enda større! Her kan ungdom prøve og feile i trygge omgivelser. Her kan voksne reflektere og la seg fascinere over vitenskapens vidundre.

Utover alt det spennende som skjer for publikum på vitensenteret, har vi et unikt skoletilbud og barnehagetilbud, vi drifter skoleskipet M/S Ny Vigra III, samt koordinerer og gjennomfører en rekke forskjellige prosjekter i samarbeid med Vitensenterforeningen, kommuner- og fylkeskommunen samt lokalt næringsliv.

INSPIRIA science center – hvor små hoder gjør sine første virkelig store tanker, og blir inspirert til å drømme enda større!

Opplevelsessenter

At du kan lære noe nytt samtidig som du gjør noe gøy, gjør at INSPIRIA skiller seg litt ut fra andre familievennlige fritidstilbud. Mestring og nye oppdagelser gir uvurderlige erfaringer for barn og unge. Nysgjerrighet, forundring, skepsis og trang til å utforske nye ting er viktige verktøy for å gjøre livet meningsfylt. På INSPIRIA har vi «Moro med mening» som motto, og det tror vi er hemmeligheten til å hige etter evigekspanderende innsikt og kunnskapstørst gjennom hele livet.

Utdanningstilbud

På ukedagene tilbyr vi unike og spennende undervisningsopplegg, som er godt forankret i fagfornyelsen, for grunntrinnet og den videregående skolen. Aktivitetspedagogikk og erfaringslæring er sentralt for å skape nysgjerrighet og undring blant elevene. Et besøk til INSPIRIA kan i tillegg gi lærere kompetanseheving og/eller nye impulser som de kan dra nytte av i klasserommet. Vitensenteret har i tillegg laget et fantastisk barnehagetilbud for barnehagene som ligger i nærheten.

Kurs, konferanse og møter

Vitensenteret skiller seg ut som en annerledes kurs- og konferansedestinasjon i Østfold-regionen. Lyse og luftige lokaler, utsøkt bevertning og morsomme møteaktiviteter som gir deltakerne et fornøyelig avbrekk; Det er noe av det som gjør INSPIRIA til den perfekte møteplass! Vi tilbyr også «kick-off» eller teambuilding med aktiviteter og øvelser som er skreddersydd for å senke skuldre og styrke lagfølelsen.

Oppdrag

Vi leder, koordinerer eller bidrar i en rekke prosjekter på oppdrag for det offentlige eller i samarbeid med aktører fra næringslivet. Som regionalt vitensenter har vi et iboende samfunnsansvar, og kan særlig bidra positivt når det gjelder utdanning og ulike miljø- og helsetiltak. INSPIRIA science center er etablert som en ikke-for-profitt-organisasjon, og et driftsoverskudd vil derfor gå direkte til å styrke vitensenterets tilbud og leveranser ytterligere, slik at det kommer brukerne av senteret eller andre deler av befolkningen til gode. Prosjektene vi deltar i er nøye utvalgt, og må oppfylle visse kvalitetsmessige og etiske krav som samsvarer med INSPIRIAs identitet og samfunnsrolle. En sentral tanke bak valget av våre prosjekter er blant annet at kompetanseutveksling er til fordel for alle, og at det til syvende sist skal komme målgruppene våre til gode at vi deltar. Dette innebærer for eksempel at vi også gjerne samarbeider med kommersielle aktører som vi mener legger til rette for positive og lærerike opplevelser.

Åpenhetsloven på INSPIRIA science center

Åpenhetsloven pålegger INSPIRIA science center og utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. INSPIRIA skal hvert år redegjøre for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentligjøre denne. Selskapet skal regelmessig, eller ved vesentlige endringer, vurdere sine leverandører opp mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

I dette dokumentet redegjør vi for selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven. 

Les hele redegjørelsen her