INSPIRIAs undervisningstilbud

Vitensenterets tilbud til skolene består i hovedsak av undervisningsprogrammer og lærerkurs. Et undervisningsprogram er et læringsopplegg for en klasse eller gruppe, som vanligvis foregår i et av våre klasserom, koderom, laboratorier, i planetariet eller utendørs på INSPIRIA science center. Våre populære lærerkurs byr på faglig påfyll, med gode råd og tips som lærerne kan ta med seg tilbake til klasserommet.

Hvert år får vitensenteret i Sarpsborg besøk av over 30 000 elever
I tillegg har vi mange leveranser andre steder, deriblant ute på skolene, i fjæra eller om bord på skoleskipet M/S Ny Vigra III.  Skoler som har tegnet skoleavtale får tildelt tid for et vitensenterbesøk. I tillegg har vi flere undervisningsprogrammer som alle skoler kan booke selv, uten skoleavtale. 

På disse sidene finner du informasjon om alle våre undervisningsprogrammer, samt ressurser som for- og etterarbeid og nyttige tips til undervisningen. 

Aktivitetsbasert læring er sentralt i alle våre leveranser, med innhold som er forankret i Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen. Et besøk på INSPIRIA inngår som en del av opplæringen til elevene, med temaer og oppgaver som er knyttet til ordinær undervisning.

Undervisningsprogrammer:

Videregående skole

Se alle programmene her >>

Hva er aktivitetspedagogikk?

Elevene får være nysgjerrige, undre seg og føle at «dette angår meg». Læring gjennom egne oppdagelser og opplevelser varer lenger.