Bestill et program

Skole og barnehager kan selv velge opplegg eller undervisningsprogram.  Oversikt over ulike tilbud finnes under kategoriene Barnehage, Grunnskole og Videregående (i tillegg til Lærerkurs). Programmene er tilpasset ulike nivåer eller trinn, med henvisning til hvilket fokusområde eller kompetansemål som dekkes.

Book et skolebesøk på INSPIRIA ved å klikke på knappen «Bestill program» på den aktuelle programsiden. Har skolen din en skoleavtale med INSPIRIA, kan du logge inn og bestille i bookingsystemet. Hvis ikke, er det bare å fylle ut kontaktskjemaet.

Forberedelser

De fleste av våre programmer har egne forberedelsesøvelser som det er nyttig å ha gjennomført før besøket. Læringsutbyttet blir vanligvis større dersom elevene har noe kjennskap til temaet eller programmet eller de skal være med på i forkant. Forberedelsesoppgavene inneholder gjerne en introduksjonsfilm som læreren enten kan spille av i klasserommet eller distribuere. I tillegg kan det være aktiviteter eller nyttige begreper som er beskrevet. Disse øvelsene finner dere på programsiden.

Merk at noen av programmene forutsetter at forarbeidet gjennomføres før besøket, men dette er i så fall tydelig angitt i programbeskrivelsen.

Transport

Skoler som har skoleavtale med INSPIRIA gjennom kommunen, har transport inkludert i avtalen. På besøksdagen blir elevene hentet med buss og kjørt til vitensenteret. Sjekk ut avreisetiden i god tid. INSPIRIA-kontakten har tilgang til denne informasjonen på skolens side i bookingløsningen. Det er viktig at klassene møter i god tid før den oppsatte avreisetiden.

Barnehager og skoler uten skoleavtale kan be om tilbud på transport ved bestilling.

Mottakelse

Når klassen ankommer INSPIRIA science center blir dere møtt av en formidler som ønsker velkommen og forteller hvordan dagen vil forløpe. Er dere tidlig ute, er det fint om en voksen henvender seg til resepsjonen, slik at vi kan få beskjed om at dere er på plass.

En inspirerende dag!

Opplegget på INSPIRIA kan være ganske forskjellig. Noen aktiviteter skjer kanskje i et av våre laboratorier, klasserom eller koderom. Det kan for eksempel bli etterfulgt av et foredrag eller show i Da Vinci-salen eller en reise til verdensrommet i planetariet. Så er det muligens tid for lunsj – enten i matpakkekroken eller i caféen, og eventuelt frilek i utstillingsområdet. Vi har også flere tilbud, som i noen tilfeller foregår andre steder enn på selve vitensenteret. Dette finner du informasjon om på programsidene.

Evaluering

På slutten av et skoleprogram får elever og lærere mulighet til å evaluere det de har vært med på. Vi bruker disse evalueringene til videreutvikling og kvalitetssikring av våre programmer.

Retur til skolen

Etter endt besøk, reiser klassen tilbake til skolen. Dersom skolen har skoleavtale med INSPIRIA gjennom kommunen, kjøres elevene tilbake med samme buss. Vi kan bistå med å beregne reisetid eller finne korresponderende skoleskyss om ønskelig.

Etterarbeid med elevoppgaver

I etterkant av skolebesøket oppfordrer vi alle elever om å fullføre tilleggsoppgavene som ligger på programsiden for valgt undervisningsprogram. Etterarbeidet styrker læringsutbyttet og knytter opplevelsen dere har hatt på INSPIRIA tettere sammen med arbeidet dere gjør i klasserommet. Hverken forarbeidet eller etterarbeidet krever mye tid eller særlige forberedelser.

 

Takk for besøket og velkommen tilbake!

INSPIRIA tilbyr en rekke forskjellige undervisningsprogrammer knyttet til realfag, helse, miljø og teknologi. Flere av programmene kan også tilpasses etter ønske. Kontakt oss på booking@inspiria.no hvis du lurer på noe mer.

Vi ses på vitensenteret i Sarpsborg!