Oppdrag

INSPIRIA fungerer som et bindeledd mellom ulike fagfelt og disipliner, som en inkluderende og sosial møteplass, og som et sentra for samarbeid i vitenskapens ånd. Vi bidrar med vår unike kompetanse og gjennomføringsevne i lokale, regionale og nasjonale prosjekter, som vi til syvende sist mener vil komme samfunnet vårt til gode. Flesteparten av våre oppdrag er i dag knyttet til naturfag, realfag, teknologi, grønn mobilitet eller  «21st Century Skills» (utvikling av personlige ferdigheter).

Vi er en not-for-profit-organisasjon, som innebærer at et driftsoverskudd skal brukes til å styrke tilbudet til våre brukere ytterligere. Det er viktig for kvaliteten på leveransene våre at vi inngår samarbeid med eksterne aktører der det er relevant.  Dette gir oss rom til å skape unike opplevelser du sent vil glemme, enten du møter oss i forbindelse med skole, publikumsbesøk, jobb eller på arrangementer eller konferanser.