SparkZ – genialt og gøyalt med elsparkesykkel

INSPIRIA har hatt et langvarig samarbeid med samferdselsseksjonen i fylkeskommunen, først igjennom Østfold og nå Viken. I 2021 ba Viken fylkeskommune INSPIRIA utvikle et undervisningsopplegg for elsparkesykler og teste det mot ungdom i fylket. Undervisningsopplegget har fått navnet SparkZ - genialt og gøyalt med elsparkesykkel. 

 

SparkZ er et kombinert teoretisk og praktisk undervisningsopplegg, som lærer elevene om grønn mobilitet, trafikkregler og trygg ferdsel med elsparkesykler på en engasjerende måte. Her får elevene mulighet til å teste elsparkesykler, konkurrere, reflektere, og ikke minst ha det gøy!

SparkZ kan tilpasses oppdragsgiver og målgruppe, og vi er alltid interessert i å bli kjent med potensielle samarbeidspartnere.

Du kan lese mer om ulike oppdrag og versjoner av SparkZ ved å klikke på boksene under.

SparkZ Viken fylkeskommune 2021

SparkZ Bypakke Nedre Glomma 2022

SparkZ Nordre Follo 2022

Tilknytning til lærerplanen

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer under selve dagen i skolegården, kan læringsutbytte forsterkes i månedene etterpå ved å benytte seg av våre spesiallagde elevoppgaver sammen med skolerom.no til denne leveransen.

Kompetansemål USK

Kompetansemål, Kroppsøving, 10. trinn

 • Trene på og utvikle ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter
 • Bruke egne ferdigheter og kunnskaper på en slik måte at det kan medvirke til framgang for andre
 • Vurdere risiko og trygghet ved ulike uteaktiviteter, forstå og gjennomføre sporløs og trygg ferdsel

Kompetansemål, Samfunnsfag, 10. trinn

 • Utforske hvordan teknologi har vært og framleis er en endringsfaktor, og drøfte påvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur
 • Reflektere over Hvordan mennesker har kjempet og kjemper for endringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket av geografiske forhold og historisk kontekst

Kompetansemål, Valgfag trafikk, 10. trinn

 • Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i nærmiljøet og foreslå konkrete trafikksikkerhetstiltak
 • Reflektere over og vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere ulykker og skader
 • Drøfte faktorer som har betydning for mobilitet, folkehelse og miljø

Kompetansemål VGS

Kompetansemål, Kroppsøving, vg1

 • Trene på og skape nye varianter av lek, bevegelsesaktivitet og dans sammen med andre
 • Planlegge og gjennomføre metoder for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når en ikke fullt ut kan delta i aktiviteten
 • Bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å samarbeide og bidra til å gjøre andre gode i aktivitet og samspill
SparkZ logo
MER INFORMASJON:

Kontaktperson: Mari Godal
E-post: mari.godal@inspiria.no

INSPIRIA leverer SparkZ i Viken fylke. 

Jente med sykkelhjelm