Elevoppgaver til SparkZ

 Til deg som lærer

 • Vi har laget læringsstier med digitale artikler og oppgaver, både for ungdomstrinnet og for videregående skole.
 • Artiklene kan brukes separat uten å bruke hele læringsstien, se valg nedenfor.
 • Læringsstiene består av visuelle artikler og oppgaver i en bestemt rekkefølge. Disse er ment å være en utvidelse av undervisningstilbudet dere har vært med på av/hos Inspiria. De er laget for å forsterke læringsutbyttet.
 • Læringsstiene og oppgavene egner seg både for individuell bruk, arbeid i grupper, og noe kan tas i hel klasse. 
 • Elevoppgavene er laget i samarbeid med Skolerom.  Våre læringsstier, artikler og oppgaver er tilgjengelige uten abonnement eller behov for pålogging, men det gjør at svar på oppgaver må tas bilde av eller kopieres til annet sted.
 • Det er bare å klikke og teste. Lenker kan deles fritt.

Forankring i læreplanen

Undervisningsprogrammet SparkZ omhandler bruk av el-sparkesykler. Her har vi laget elevoppgaver som kan brukes før eller etter programmet for et helthetlig læringsutbytte. Elevoppgavene er forankret i LK20.

Samarbeid med Skolerom
INSPIRIA samarbeider med Skolerom om å lage gode digitale løsninger for elevoppgaver.

Ta bilde av svarene

Når man bruker oppgaver uten innlogging, vil svarene en skriver ikke lagres.  Alt forsvinner når man trykker "avslutt oppgave", men er synlig mens alle steg i en oppgave utføres.

Ta vare på svarene ved å ta skjermbilder av svarene eller kopiere de til et eget dokument.

Læringssti for ungdomstrinnet

Læringssti for videregående skole

Denne læringsstien et bygget opp av 5 steg. Merk at dette er en første versjon og elementer kan bli justert. Vi tar også imot tilbakemeldinger.

 1. Refleksjonsoppgave: Hvorfor er elsparkesykler så populære?
 2. Artikkel: Samferdsel gjennom norske fjell og daler
 3. Refleksjonsoppgave: Mikromobilitet og kropp
 4. Artikkel: Elsparkesykler – slik er reglene
 5. Praktisk oppgave: Planlegg trafikken i ditt nærmiljø

Denne læringsstien et bygget opp av 6 steg .Merk at dette er en første versjon og elementer kan bli justert. Vi tar også imot tilbakemeldinger.

 1. Artikkel: Økoteknologi
 2. Refleksjonsoppgave: Elsparkesykler – fart vs. miljø
 3. Artikler: Minecraft – Byplanlegging og Da Vincis idealby
 4. Praktisk oppgave: En dag som byplanlegger
 5. Artikkel: Hva er retorikk?
 6. Leserinnlegg: Leserinnlegg om elsparkesykler

Artiklene som er brukt i læringsstien finnes her:

Elevene kan selv, eller med veiledning fra lærer, velge lesespor (vanskelighetsgrad på tekst), 1, 2 eller 3 øverst til venstre i hver artikkel. 

Artiklene som er brukt i læringsstien finnes her:

Elevene kan selv, eller med veiledning fra lærer, velge lesespor (vanskelighetsgrad på tekst), 1, 2 eller 3 øverst til venstre i hver artikkel. 

Kontaktperson for disse elevoppgavene:
MARLENE MOTHES
Formidler
E-post: marlene.mothes@inspiria.no