Ungdom på elsparkesykkel

SparkZ – Nordre Follo

Etter ønske fra Nordre Follo kommune har INSPIRIA søkt om midler fra Samferdselsdepartementet til å gjennomføre Sparkz for alle kommunens 8.-klassinger. Sparkz skal være en del av kommunens sikkerhetsuke hvor elevene, i tillegg til Sparkz, også får leksjoner fra brannvesen og politi.

SparkZ logo
Nordre Follo kommune
MER INFORMASJON:
Kontaktperson: Mari Godal
E-post: mari.godal@inspiria.no

INSPIRIA leverer SparkZ i Viken fylke.