Fossilfri

Fossilfri 2030 er et veldig spennende oppdrag som rettes mot fremtidens bilister; nemlig barn og unge.

Undervisningsopplegget Fossilfri 2030 ble utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Østfold, Follo og Fyrbodal i Sverige hvor målet er en fossilfri bilpark og fossilfri transport innen utgangen av 2030. I 2022 og 2023 skal INSPIRIA science center tilby undervisningsopplegget til skoler i Akershus. Undervisningsdelen av prosjektet ble avsluttet i 2021.

Heldigvis har Oslopakke 3 og Viken fylkeskommune valgt å bidra med støtte slik at vi gjennom undervisningsopplegget Fossilfri kan fortsette å vise og fortelle barn og unge at sykkel er et fremkomstmiddel som er godt både for helsa og for miljøet.

I 2022 og 2023 besøker INSPIRIA 150 skoler i Akershus og Østfold og gjennomfører et undervisningsopplegg om sykkel og trafikksikkerhet. Elevene lærer hvordan de håndterer sykkelen i ulike situasjoner og hvordan de skal opptre som gode trafikanter. De får også opplæring i enkelt vedlikehold av egen sykkel.

Pedalen Sykkelverksted og Hverdagssyklisten er med ut på skolene og gjennomfører service på elevenes sykler. Dermed blir ikke bare elevene tryggere syklister, de får også tryggere sykler.

Fossilfri skoleprogram
MER INFORMASJON:

Les mer om skoleprogrammet Fossilfri
Kontakt: Tlf. 69 13 93 00

Jente som reparerer sykkel
Barn sykler i ferdighetsløype
Sykkelreparasjon