Fossilfri

Fossilfri grenseregion 2030 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i svenske Fybordal og Østfold. På norsk side deltar kommunene i Østfold. De involverte aktørene jobber for en fossilfri transport blant kommuner og næringsliv innen utgangen av 2030. Læringstilbudet Fossilfri 2030 er et resultat av dette arbeidet og har som mål å engasjere barn og unge i tematikken og vise at sykkel er et viktig element for å nå målet om fossilfri transport.

Hva skjer i dette læringstilbudet?

I 2024 besøker INSPIRIA science center alle påmeldte skoler i Østfold og gjennomfører et undervisningsopplegg om sykkel og trafikksikkerhet. Sykkelverkstedet Pedalen gjennomfører service på elevens sykler etter at undervisningsopplegget er ferdig. På den måten får elevene både faglig og spennende undervisning og en mer trafikksikker sykkel. Opplegget er tilpasset 5. og 6. trinn, men tilbys også til 4. og 7. klasse.

Praktisk info

Invitasjon til Fossilfri 2030 sendes ut etter påske og praktiseres etter førstemann til mølla-prinsippet. I 2024 blir prosjektet finansiert av Østfold fylkeskommune og tilbudet går ut til alle grunnskoler i Østfold.

Tilknytning til læreplanen

Fossilfri 2030 er godt forankret i LK-20. Arbeid med fossilfri transport kan man finne igjen i læreplanens overordnede del 1.5 «Respekt for naturen og miljøbevissthet». Her står det blant annet:

Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden.

Kjerneelementet «Bærekraftig utvikling» handler også om hvordan elevenes fremtidige valg må tas med hensyn til miljøet og hvordan det er skolens oppgave å ruste elevene for nettopp dette. Her står det:

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Kompetansemål i naturfag, etter 7. trinn:

  • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Lærers rolle 

INSPIRIAs formidlere har med seg alt utstyr og gjennomfører opplegget. Lærers rolle gjennom dagen er å støtte formidlerne og bidra til at elevene får størst mulig læringsutbytte. Dette kan for eksempel være å hjelpe og korrigere enkeltelever dersom deres atferd fører til utfordringer. I etterkant av besøket mottar lærer forslag til arbeidsoppgaver som kan gjøres med klassen.

Antall elever: Inntil 30 elever pr. klasse (2 klasser pr. dag)

Varighet: 75 minutter

Målgruppe: 5. - 6. trinn

Fagområde: Trafikksikkerhet, miljø

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer under selve dagen, kan læringsutbytte forsterkes i månedene etterpå ved å benytte seg av spesiallagde elevoppgaver.

Oppdrag Fossilfri
Ønsker du å vite mer om prosjektet kan du kontakte prosjektleder Gunnar Rønningen