INSPIRIA Digital Læringslab Snor Chip Ing

11.03.2022

Pangstart for «INSPIRIA digital læringslab»!

Med et SMELL kunne Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje åpne den nye «digitale læringslab-en» til INSPIRIA og Atea Norge.

Den utradisjonelle «snorklippingen» med en såkalt Bit:Bot markerte samtidig starten på en utsolgt pilotkonferanse for skoleeiere, skoleledere og lærere på Østlandet i de ombygde lokalene på Quality Hotel Sarpsborg.

Opplæring i bruk av moderne, teknologiske verktøy og digitale læringsmetoder bidrar til å styrke ledernes og lærernes kompetanse, uavhengig av hvilke skoleslag og fag de underviser i. Likevel er det svært få arenaer som dette i Norge i dag, til tross for enorm etterspørsel blant lærerne selv og skoleledelsen i mange kommuner.

– Læringslaben til INSPIRIA og Atea representerer et nytt og spennende initiativ for å videreutvikle den digitale kompetansen i den norske skolen. De fleste skoleledere og lærere ble kastet ut i det med hjemmeundervisning og Teams, og har lært mye nytt. Mange har fått øynene opp for hvilke fantastiske muligheter som finnes, og her vil de få verktøyene og kompetansen til å mestre det, sier Martinsen-Evje.

Bedre undervisning med digitale hjelpemidler

Som et regionalt vitensenter, er INSPIRIA allerede i tett kontakt med skolene, og leverer en rekke undervisningstilbud. Flere av dem dreier seg om programmering eller annen bruk av teknologi, ettersom det ofte er her skolene etterspør hjelp til å levere på Kunnskapsdepartementets kompetansemål.

– Det blir stadig viktigere å kunne navigere og ta egen styring i den digitaliserte verden vi lever i. For elever, så vel som lærere og alle oss andre, handler det om å kjenne til disse verktøyene og bruke dem til å tilegne oss mer kunnskap, sier Anne Mette Engvik, leder for utdanning ved INSPIRIA science center.

– Atea Norge er en perfekt match for oss som partner for læringslaben. De er et av få teknologiselskaper som kan levere en helhetlig løsning for å øke kompetansen blant ledere og lærere, i tillegg til teknologiske løsninger. En slik arena kommer til å åpne for mange spennende muligheter fremover, legger Engvik til.

Unikt samarbeid med Ateas skolesatsing

At Atea Norge er valgt som partner i satsingen, er ikke tilfeldig; Gjennom avtaler med flere markedsledende produsenter av teknisk utstyr til bruk i læringssammenheng, legges det opp til at skoleledere og lærere skal få teste ut forskjellige typer utstyr og løsninger, med opplæring og veiledning fra Atea. Deres brede, tverrfaglige kompetanse bidrar til å skape et solid tilbud som vil støtte skolene i å lykkes med digital transformasjon.

Atea har i tillegg god innsikt i hva slags utstyr skolene typisk er utstyrt med, og hvilke områder som kan bli bedre. Med deres kjennskap til hva som også kommer av ny teknologi, kan tilbudet oppdateres og tilpasses jevnlig for å møte nye behov.

– Skole-Norge står nå i en praksisnorm-endring. Vi ser at teknologi har en viktig rolle i den nye tilnærmingen til læring. På den digitale læringslaben vil teori og praksis møtes. Profesjonsfellesskapet kan sammen utforske hvordan ny teknologi kan bidra til kreativ og skapende læring, sier Elisabeth Palmgren, leder for skole og utdanning, Atea Norge.

– På læringslaben kan vi vise hvordan digitale læringsmiljøer kan settes opp for å støtte en mer elevsentrert praksis. Dette er en unik mulighet til å presentere fremtidsrettede og gode teknologiløsninger sammen med INSPIRIA, avslutter hun.

Les mer om digital læringslab her

Se åpningen av INSPIRIA Digital Læringslab her.