Start Up Fly

20.05.2022

INSPIRIA sentral i etableringen av gründermiljø

Nå skal unge, lokale gründerspirer få tilgang til både kompetanse og co-working spaces i Solbyen.

De siste to årene har INSPIRIA vært engasjert som prosjektleder med mål å etablere et gründermiljø i Sarpsborg – en arena hvor kreative sjeler får litt drahjelp fra næringslivet til å lykkes med sine idéer. Tilsvarende miljøer er etablert i en rekke andre byer både i Norge og utlandet, og  dette har vist seg å være gunstig for å skape ny næring og nye arbeidsplasser.

Et gründermiljø består av to hovedelementer: Gründerne trenger et fysisk miljø, et såkalt «co-working space» eller en "«inkubator», hvor de kan sitte sammen med andre bedrifter i en vekstfase. I tillegg trenger de rådgivningstjenester fra en tjenesteyter som besitter en spisskompetanse innen forretningsutvikling.

Velkommen til «Innovasjonshuset» i Sarpsborg

I lang tid har kommunen og lokalt næringsliv etterlyst et gründer-initiativ i Sarpsborg. Dette kan også bidra til å styrke næringsutviklingen på tvers av Østfold-regionen. INSPIRIA har på oppdrag for Sarpsborg kommune ledet et prosjekt med mål om å etablere et slikt miljø. Oppgaven har gått på å undersøke hva tilsvarende miljøer har lykkes med, og ikke minst finne egnede partnere til en Sarpsborg-variant.

Denne uken kunne kommunen fortelle at «Innovasjonshuset» er under etablering, og at dette skjer i nær tilknytning til viktige støttespillere som Innovasjon Norge og Etablererservice. 

Smart Innovation Norway og Blender Collective leverer inkubatortjenestene. Vingulmark Eiendom ønsker å satse på co-working, og er i ferd med å etablere et attraktivt miljø i Stjernebygget nær Sarpsborg sentrum.

– Dette samarbeidsprosjektet viser hva vi kan få til når flere aktører tør å trekke i samme retning, drister seg til å gi yngre krefter en sjanse, og har samtidig mot til å dele av kompetansen sin uten å kunne forvente å få noe igjen for det. De partnerne som tar styringen videre nå har alle forutsetninger for å skape et dynamisk og spennende gründermiljø i Sarpsborg. Jeg gleder meg til å se hva som skjer, sier prosjektleder Eddie Olsen fra INSPIRIA science center.

Søker Community Manager

I forbindelse med etableringen av Innovasjonshuset, er Smart Innovation Norway AS i gang med å rekruttere en «Community Manager» som ønsker å skape verdi, elsker ny teknologi, er kundeorientert og trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

Stillingsannonse: Vil du jobbe med vekst og innovasjon i Sarpsborg?