Koko DSC03542

04.11.2022

Vil hjelpe ungdommer med å finne drømmejobben

Undervisningsopplegget «KoKo» skal inspirere elever til å se muligheter for et fremtidig arbeidsliv.

INSPIRIA science center har i flere år jobbet for at unge skal finne sin rette plass i arbeidslivet. Veien videre fra skolebenken på videregående skole kan være uklar for mange, men ved å være med på Inspirias undervisningsopplegg «KoKo» har mange elever fått et klarere bilde av hva man kunne tenke seg å bli når tiden er inne for å starte i arbeidslivet.

– Ganske bra. Dette var et skikkelig, skikkelig bra opplegg, sier Martin Malme (16) til Halden Arbeiderblad.

«KoKo» (Kompetanse og Kommunikasjon) er et prosjekt som skal skape bedre koblinger mellom skole og næringsliv, og inspirere ungdommer til å se muligheter i morgendagens arbeidsliv.

Les hele saken i Halden Arbeiderblad her.

Denne uka har ansatte fra Inspiria vært på besøk på Saugbrugs Norske Skog i Halden for å hjelpe ungdommen med valget som står foran dem når videregående skole er et tilbakelagt kapittel om et par år. 

– Jeg synes det er kjempeflott, fordi vi ser tydelig at dette «treffer» og at elevene får verdifull input til hvilke valg de skal gjøre med tanke på videregående eller fremtidig yrkesretning, sier Else-Marie Guldahl, prosjektleder fra Inspiria.

Samarbeider med svenskene

Dette er et samarbeid Inspiria i Sarpsborg har med Ungt Entreprenørskap (UE), NAV, Viken fylkeskommune, rådgivere, Halden kommune, Halden næringsutvikling og Halden videregående skole. Vitensenteret har også kunnskaps- og resultatutveksling med samarbeidspartner Innovatum Science Center fra Sverige.

– Her får elevene være med inn i en rigg med skjermer på alle kanter. Ved hjelp av mentometre skal de svare anonymt på drøssvevis av spørsmål som på en eller annen måte kan påvirke hvilke valg de kanskje bør ta for å trives og lykkes best. Seansen handler først og fremst om bevisstgjøring og det å måtte ta stilling til noe, uten faktiske konsekvenser. I etterkant deltar elevene på en refleksjonsøkt med en formidler fra INSPIRIA, hvor de får muligheten til å stille flere spørsmål knyttet til innholdet eller diskutere ulike tema, forteller prosjektleder Guldahl.

Under Halden-besøket fikk elevene flere øvelser man skulle gjennom, og et bedre innblikk i hva slags muligheter det finnes der ute. Blant annet skulle elevene finne på et helt nytt yrke som man kunne tenke seg å jobbe med, og som ikke finnes i dagens arbeidsliv.

– Suksessen ligger kanskje i at vi ikke prøver å styre dem i den eller den retningen, men snarere at vi hjelper dem med å sortere tankene litt når det gjelder interesser, personlige egenskaper, styrker og fremtidsplaner, legger hun til.

Les mer om undervisningsopplegget til Inspiria her!

Basert på resultatene fra «KoKo» har opplegget siktet seg inn på flere delmål som igjen skal rette seg mot flere målgrupper.

  • Skape verktøy for at elever skal få informasjon av nytteverdi i forkant av studie- og yrkesvalg
  • Etablere kontaktflater og nettverk mellom skole og næringsliv, med et ønske om å avdekke kompetansebehov i fremtiden både regionalt og interregionalt.
  • Skape gode, relevante og realistiske historier fra arbeidslivet, som inspirerer elevene til å ta utdanning og utforske sine valg på vei inn i yrkeslivet.