Endregard Og Vestre Ladestasjon

04.04.2022

Næringsministeren åpnet «Norges smarteste ladepark» på INSPIRIA

Med hele 37 ladeplasser for elbiler, drevet av lokalprodusert strøm fra et stort solcelleanlegg med batteri, vil «INSPIRIA Ladepark» sette en ny standard for ladeanlegg her til lands.

– Vi ønsket å vise at vi kunne lage et bærekraftig, moderne ladeanlegg som ikke skulle være på en bensinstasjon, og som hverken belastet strømnettet unødig eller var dyrt i drift. I tillegg skulle det kunne brukes med alle abonnementsløsninger og av alle typer biler. Nå er vi endelig i mål, legger Endregard til.

Ideen til INSPIRIA Ladepark ble klekket ut av Prof. Bernt A. Bremdal i forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway, sammen med INSPIRIA og Østfold Energi. Aktørene som står bak prosjektet har en felles ambisjon om å fremme «grønn mobilitet», og dette nye anlegget skal vise vei for fremtiden.

Den nye ladeparken eies og driftes av vitensenteret INSPIRIA, men er utviklet i samarbeid med Østfold Energi, Smart Innovation Norway, Recharge, Sarpsborg kommune og Solcellespesialisten. Sistnevnte er totalentreprenør for selve anlegget, med Zaptec som leverandør av ladestolpene og Jatak av carportene. Prosjektet har også mottatt støtte fra ENOVA, og nå er EasyPark koblet til prosjektet for videre utvikling av en god ladeopplevelse.

– Dette banebrytende ladeanlegget kommer til å vekke oppmerksomhet langt utover Østfolds og Norges grenser. INSPIRIA skal være en pådriver i regional utvikling og fremme naturvitenskap og teknologi og det gjør vi i høyeste grad her, sier direktør Geir Endregard fra INSPIRIA entusiastisk.

Norge trenger en ny ladeinfrastruktur
En sentral komponent i den moderne ladeparken er at det er tatt i bruk en helt ny teknisk løsning, utviklet gjennom det internasjonale forskningsprosjektet INVADE, som Smart Innovation Norway koordinerer. Her har det vært mulig å implementere teknologi fra øvrige partnerne løpende, noe som har bidratt til den teknologiske utviklingen av anlegget. INSPIRIA Ladepark setter derfor en ny standard og viser hva som er mulig å få til fremover.

–Norge trenger ny ladeinfrastruktur for elbiler, og nå har vi et eksempel på hvordan det kan gjøres. Dette er ladestasjoner som ikke krever nettinvesteringer. Vi kan sette opp ladestasjoner hvor det trengs, uten å tenke på nettkapasiteten, sier direktør Martin Vatne i Østfold Energi.

Fremtidsrettet teknologi
ENOVA-programmet «Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder» har støttet etablering av den nye ladeparken i Sarpsborg med ca. 5 mill. NOK. Samlet budsjett for prosjektet er ca. 12,5 mill. NOK, hvor samtlige partnerne bidrar med midler, utstyr og betydelig timeinnsats.

Et særtrekk ved anlegget er at solcelle-generert strøm og et tilhørende stort batteri på 500 KWh, er koblet direkte til selve INSPIRIA-bygget, og derfra videre til strømnettet. Et sentralt innovasjonselement er lastbalanse av strømmen, som innebærer at anlegget slipper å kjøpe strøm til en høy pris. Dermed kan en få til en gunstig driftsøkonomi som også kommer kundene til gode. Ved lav belastning til lading av elbiler, vil anlegget i stedet bidra til å redusere strømbruk på vitensenteret. Her går ingen KWh som produseres av solcellepanelene til spille.

– Det er unikt at så mye ny teknologi – som ikke har vært prøvd ut sammen på denne måten før i et fullskalaanlegg – blir brukt sammen, og på et veldig egnet ladested. Dette gleder jeg meg til å vise frem internasjonalt, sier Bernt Bremdal, professor ved UiT, og seniorrådgiver ved Smart Innovation Norway.

På INSPIRIA Ladepark vil det også være mulig å demonstrere V2G («Vehicle to Grid»)-teknologi, altså der en elbil med mye strøm på batteriet faktisk kan selge strøm til anlegget, og kjøpe tilbake strømmen billigere senere – riktignok hvis den står parkert en god stund. Denne teknologien utvikler seg dog foreløpig ganske sakte, men anses å være veldig fremtidsrettet med tanke på kommende lademuligheter og nye forretningsmodeller. På INSPIRIA Ladepark blir det mulig å teste ut hvordan dette fungerer i praksis, med tanke på å utvikle nye, fremtidsrettede løsninger.

– Her kan du lade «ekstra grønt» og billig
Målet er å kunne gi alle som kjører elbil en kjempegod ladeopplevelse Anlegget er tilpasset såkalt destinasjonsladning med to stykk 50 kW- og resten 22 kW-ladere, hvor du betaler per kilowattime du «fyller». Prisen er ved lansering satt til kun 3 kroner per kWt, som klart rimeligere enn det som er vanlig på de fleste andre ladestasjoner.

INSPIRIA Ladepark er tilrettelagt for bruk av EasyPark, men alle de meste brukte abonnementsløsningene i Norge støttes i tillegg. Flere av plassene er under tak i en carport, men det vil også etter hvert tilbys kombinasjonsprodukter på INSPIRIAs område og café, som leie av elsykler eller andre korte aktiviteter du kan gjøre mens du lader.

Skoler får også et nytt undervisningstilbud som er knyttet til anlegget, og besøkende kan lære om lading via infoskjermer.

– Her kan du faktisk få ladet ekstra grønt. Det store batteriet fylles på løpende fra det store solcelleanlegget på 44 kilowattpeak (kWp). Vi ser også på flere forskjellige ladeprodukter som kan være spennende – kanskje blir det «lad og bad» i samarbeid med hotellet ved siden av oss, avslutter INSPIRIA-direktør Endregard med et lurt smil.