Dypdykk Fotoshoot 2023

03.04.2023

INSPIRIA skal utbedre utstillingene i Sarpsborg og Horten etter tildeling fra Sparebankstiftelsen

Nå skal både vitensenterets temautstilling «Dypdykk» og Besøkssenter Oslofjord i Horten forbedres med to nye aktiviteter hver.

Før påske vedtok styret i Sparebankstiftelsen DNB at INSPIRIA science center skulle få ca. 1,4 millioner kroner til å forbedre sine marine utstillinger i Sarpsborg og på Besøkssenter Oslofjord på Karljohansvern i Horten.

I januar åpnet vitensenteret på Grålum temautstillingen Dypdykk. Her får besøkende bli med på en spennende oppdagelsesreise under vann for å lære mer om hvordan vi blant annet kan bevare havet på en bærekraftig måte.

På den andre siden av fjorden drifter også INSPIRIA et besøkssenter om Oslofjorden sammen med Horten kommune og partnerne Kongsberg Maritime og Bastø Fosen.

Felles for begge er at utstillingene er interaktive opplevelser om det marine livet, og nå skal det installeres et stort fiskespill og en mikroplastfanger på begge steder takket være midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

– Dette vil løfte opplevelsen for våre besøkende. Mange av oss husker sikkert det klassiske fiskespillet der man fanget fisk med magnet. Nå får vi dette i Horten og Sarpsborg, men i en mye større versjon, smiler INSPIRIA-direktør Geir Endregard, som retter en stor takk til Sparebankstifelsen DNB.

I tillegg skal det installeres en stor mikroplastfanger på hvert av stedene. I mikroplastfangeren skal man fange så mye plast som mulig, mens det blåser rundt i stasjonen. Meningen med denne er å belyse utfordringer Norge og resten av verden har med å bekjempe mikroplast i havet.

– Vi tror dette er noe som kan fenge for både barn og voksne. Dette er stasjoner som både er interaktive og lærerike, og da passer det perfekt i Dypdykk og Besøkssenter Oslofjorden. Vi håper at alt er på plass før sommeren, forteller Endregard.

Faktaboks: Dypdykk

  • Januar 2023 åpnet INSPIRIA science center ny temautstilling i 1. etasje.
  • Dypdykk er en interaktiv utstilling om det marine livet, hvorfor det er viktig for oss mennesker og hvordan vi kan ta bedre vare på det.
  • Dypdykk inneholder blant annet kreative verksteder, digitalt akvarium, Vortex-tunnel og en stor LEGO-stasjon.
  • Det er Equinor som er hovedsponsor for utstillingen, men det er INSPIRIA som står for alt innhold.
  • Dypdykk skal i utgangspunktet passe for alle aldre, og vi legger opp til at det skal være noe spennende å oppleve for hele familien.

Faktaboks: Besøkssenter Oslofjorden

  • Våren 2022 fikk INSPIRIA science center og Horten kommune et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å bygge et besøkssenter som skulle synliggjøre og engasjere for hvordan man kunne skape en friskere Oslofjord sammen.
  • Kongsberg Maritime og Bastø Fosen er med som samarbeidspartnere, og 7. november sto besøkssenteret klart på historiske Karljohansvern i Horten.
  • Senteret inneholder en rekke stasjoner som skal være morsomme, lærerike og engasjerende. Besøkssenter Oslofjord passer for både barn og voksne.
  • Med tid skal senteret bli supplert med utstillinger og informasjonsløsninger på Bastø Fosens båter, på vitensenteret i Sarpsborg og andre steder rundt Oslofjorden.