Min Mening 5 Juni 2024 2 (1)

05.06.2024

Nye installasjoner om Oslofjorden skal utplasseres rundt hele Østlandet

Før sommeren skal den nye interaktive løsningen «Min mening» plasseres på sentrale steder rundt Oslofjorden. Informasjonsløsningen skal engasjere publikum til å gi sin mening om hvordan vi sammen kan redde Oslofjorden.

Etter en lengre testperiode ble den nye interaktive installasjonen «Min mening» lansert for publikum onsdag 5. juni. Det er INSPIRIA science center som har fått i oppdrag fra tidligere Viken fylkeskommune om å komme opp med en løsning som kan inspirere og motivere befolkningen i arbeidet med en friskere Oslofjorden. Vestfold og Telemark fylkeskommune har også støttet prosjektet.

På sentrale plasser rundt fjorden vil det plasseres en informasjonsløsning med trykkfølsom skjerm. Brukeren får spørsmål og fakta, og kan sammenligne sine svar med andres. Hensikten med «Min mening» er å lære av folks svar og samtidig skape læring og engasjement om og for Oslofjorden.

– Nå gleder vi oss til å få «Min mening» ut til folket. Vi håper dette vil skape engasjement, og at det vil gi befolkningen en bedre innsikt i hvor dårlig det står til med Oslofjorden. Dette er et positivt tiltak for å få med flere på arbeidet for en friskere fjord, og samtidig får vi et inntrykk av hvor langt folk er villig til å strekke seg for å redde Oslofjorden, forteller fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune, Annette Lindahl Raakil (Sp).

Det er totalt 17 «Min mening»-installasjoner som skal plasseres ut. På INSPIRIA science center i Sarpsborg og Besøkssenter Oslofjorden i Horten er den allerede installert, men løsningen skal snart utplasseres på Ytre Hvaler nasjonalpark, Færder nasjonalpark, DuVerden vitensenter i Porsgrunn, Jomfruland nasjonalpark utenfor Kragerø, Drøbak akvarium, Oslofjordmuseet i Asker, Vitensenteret Innlandet i Gjøvik og flere andre sentrale steder rundt Oslofjorden.

– For å redde Oslofjorden må vi ha hjelp fra folket. Vi ønsker med dette å teste ny måte å skape engasjement på, og vi tror meningene til folket kan være til stor nytte i arbeidet videre for å friske opp Oslofjorden, forteller Geir Endregard, administrerende direktør på vitensenteret INSPIRIA science center.

Nøkkelfakta: Min mening

Min mening er en kommunikasjonsløsning der brukere får engasjement for og innsikt om Oslofjorden ved å gi sine meninger på utvalgte spørsmål om Oslofjorden. Det er laget 14 moduler i tillegg til at det er en løsning på INSPIRIA science center, en på Besøkssenter Oslofjorden i Horten og snart åpner en på Bastø Electric, samlet 17 stk. i første omgang.

Løsningen er utviklet av INSPIRIA med Logic Interactive som underleverandør på møbel og den tekniske løsningen. Referansegruppe for faglige innspill har bestått av folk fra Havforskningsinstituttet, Oslofjorden Friluftsråd, Statsforvalteren i Vestfold, UiO stasjon Drøbak, Oceanobs, Kongsberg Discovery og Besøkssenter Færder nasjonalpark.

Løsningen med 10 stasjoner i første omgang er gjort mulig med midler fra daværende Viken fylkeskommune under ledelse til fylkesråd for klima og miljø, Annette Raakil, som nå er fylkesvaraordfører i Østfold. Vestfold fylkeskommune har også bevilget midler til 4 ytterligere installasjoner i Vestfold.

Modulene er flyttbare, men er tenkt å stå der de nå plasseres fra Gjøvik i nord til Jomfruland i sør. De har likt innhold per nå, men innholdet kan tilpasses senere skulle det være ønskelig.

Det tar 2-3 minutter å fullføre de 8 spørsmålene og 6 sider med litt fakta, før man får anledning til å se sine svar i forhold til andres.

Besøkssenter Oslofjorden, som eies av Horten Kommune og INSPIRIA, overtar ansvaret for å drifte og videreutvikle Min Mening-løsningen i årene som kommer, med særlig fokus på å lære av alle svarene og lage forskjellige sammenligninger og bruke de i arbeidet for å skape en ren Oslofjord.