Nyvigra

02.11.2022

Mottar støtte i arbeidet mot plastforsøpling

INSPIRIA science center og syv andre aktører i Viken har fått støtte på over 1,6 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling. Det offentliggjorde Handelens Miljøfond denne uka.

Inspiria science center fikk 400.000 kroner som skal gå til rydding og forebyggende arbeid.

– Med prosjektmidlene vil vi kunne styrke vår innsats når det gjelder å samle og formidle kunnskap om det marine livet og økosystemer i Oslofjorden. Vi vil også kunne teste ny teknologi for å gjøre undervannsinnsamling og -målinger, forteller Linda Cecilie Furulund, oppdragsinnhenter på Inspiria science center.

Vitensenteret på Grålum søkte i samarbeid med NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og OceanObs AS, og fellesprosjektet «Ungdom på plastjakt» fikk innvilget søknaden i sterk konkurranse med andre.

Mange søkte

Handelens Miljøfond er et prosjekt handelsnæringen har her til lands for at man sammen skal bidra til å løse store miljøproblemer knyttet til plast. For hver pose som omsettes skal medlemmene betale 1 krone til fondet.

– Vi kan ved hjelp av midlene utstyre skolebåtene våre, M/S Ny Vigra III og M/S Rognfjell, med flere løsninger slik at de kan gjennomføre innsamling av plast og benytte smarttelefon med infrarøde skannere for å identifisere hvilke typer plast som forekommer. En slik oppgradering av utstyr gjør at vi kan fylle på med mer innholdsrik, aktivitetsbasert og holdningsskapende formidling med tema plast i havet og knytte det på Inspirias faste marine ekskursjonstilbud til skoler, påpeker Furulund.

Før sommeren ble det satt av 20 millioner kroner til frivillig og forebyggende arbeid, og inn kom 109 søknader til fondet før søknadsfristen gikk ut 11. september.

– Frivilligheten er en bærebjelke i det norske opprydningsarbeidet, så vi er veldig glade for å kunne støtte frivilligheten i år igjen. Vi har fått inn mange gode søknader og konkurransen om midlene har vært stor. Det er mange ildsjeler som vil ta i et tak for sitt nærmiljø i Viken, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond i en pressemelding.

Om Handelens Miljøfond

  • Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017 og er nå Norges største private miljøfond.
  • Fondet er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast, og midlene kommer fra medlemmene som betaler én krone for hver plastbærepose de omsetter i Norge.
  • 1-kroningen er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål som er å forebygge og fjerne plastforsøpling, øke ressursutnyttelse og gjenvinning av plast, og redusere plastbruk, herunder plastbæreposer.
  • Dagens medlemmer omsetter rundt 82 prosent av alle plastbæreposer som omsettes i Norge, og representerer mer enn 10.000 butikker. Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder og enkeltbutikker.