Elisabet Haugsbø 00637[92]

05.01.2024

Vitensenterne og Tekna skal spre realfagsglede for skoleelever i hele Norge

Tekna fyller 150 år i 2024 og feirer med å gi alle landets vitensentre 150.000 kroner for at flere elever får besøke sitt lokale senter i året som kommer. – Vi håper gaven vil føre til at enda flere barn og unge blir glad i realfagene, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Fagforeningen Tekna ble stiftet i 1874 og i forbindelse med 150 års-jubileet ønsker foreningen å bidra til aktiviteter som kan oppfordre og motivere til realfagsinteresse hos barn og unge. At dette måtte bety et utvidet samarbeid med vitensentrene var et enkelt valg. Tekna har allerede i mange år hatt et godt og tett samarbeid med vitensentrene.

– Vitensentrene er et viktig supplement til realfagsundervisningen i skolen, og bidrar på en super måte til å vekke interesse og engasjement ved å lære barn å eksperimentere selv. Forskning viser at praktiske øvelser og kunnskap om hvordan fagene brukes, er viktige faktorer for å trigge motivasjon hos barn og unge, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Tekna er en fagforening for dem med mastergrad i teknologi og naturvitenskap, og et viktig samfunnsoppdrag for Tekna er å bidra til økt rekruttering til realfagene.

Det er i dag stor mangel på denne kompetansen ute på arbeidsplassene og vi er helt avhengig av at flere barn og unge velger realfaglige utdanninger framover for å løse mange av utfordringene vi står overfor, blant annet for å møte klimaendringene og innen digitalisering. Nå håper Tekna at gaven til vitensentrene vil bidra til å engasjere enda flere barn og unge i hele landet og at rekrutteringen til realfagene kan øke.

Tekna oppfordrer vitensentrene til å prioritere skoler som i liten grad anvender sitt vitensenter og det bør være lav terskel for å delta. Tiltakene skal rettes mot 5. - 7. trinn fordi vi vet at interesser dannes tidlig i livet.