Sarpsborg Historie

31.03.2016

Sarpsborg - Historisk til 1000

I 2016 fylte Sarpsborg 1000 år. Byen ble grunnlagt i 1016 av Olav den Hellige ved Sarpsfossen, Europas største foss. Vannkraften har vært byens puls for storhetsperioder med sagbruk og industri.

Stedet ved fossen
Sarpsborg har vært et pulserende sentrum helt siden området steg opp av havet for 7000 år siden. Tettstedet oppstod i krysset der raet møter fossen.

1016 – 1200 Hellig Olavs by
Tidlig på våren 1016 satte kong Olav Haraldsson kursen for Viken – området rundt Oslofjorden. Året før var han blitt tatt til konge på Øyratinget i Nidaros. På vei opp Glomma fikk kong Olav øye på et nes som stakk ut ved Sarpsfossen. Han hadde sett mange eksempler på befestede byer på sine reiser rundt om i Europa. Her hadde han funnet et ideelt sted for å anlegge en borg. Vollen ble bygd så den omsluttet hele neset, 650 meter lang og sju meter høy. Innenfor vollen staket han ut veier og tomter, slik at handelsfolk og håndverkere kunne bosette seg. En kongsgård lot han reise, kalt Borg eller Borregaard, og en kirke. Dette var starten på Sarpsborgs 1000 års lange historie.

1685 - 1800 Herregårds- og sagbruksbyen
På 1600-tallet var det i tømmer og trelast de store formuene ble skapt i Norge. I 1685 var Werner Nielsen blitt en av landets betydeligste eksportører av trelast som han solgte med god fortjeneste til land ute i Europa.

1800 – 1980 Industribyen
Fra hele landet kom menneskene til Sarpsborg. Svenske rallare bygde hallene, reiste pipene og monterte maskinene. Mange dro videre, flere ble igjen. Folketallet i Tune og Sarpsborg steg fra 10 000 i 1890 til over 20 000 i 1910.

Framtidens by

Sarpsborg holdt fast på tradisjonene mens den omskapte seg selv. Sarpsborg fant et nytt fotfeste. Snart var småbedriftene, butikkene, kontorene, skolene, barnehagene og sykehjemmene like viktige som industrien. Byen var i ferd med å bli et sentrum i Østfold, slik det ble spådd i 1960-åra. Godt inne i det nye tusenåret fikk Sarpsborg Østfolds støtte til vitensenteret INSPIRIA science center. Industritradisjonene skulle inspirere barn og ungdom til å satse på realfag – i tråd med regjeringens mål om økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.