Lek I Senteret

23.05.2017

Statoil satser på INSPIRIA

Statoil ønsker å inspirere barn og unge til å bli interesserte i realfag og har inngått en treårig samarbeidsavtale som hovedsponsor for årene 2017-19 med INSPIRIA science center i Sarpsborg. Støtten som gis skal øremerkes tilbudet til både skoler og fritidsbesøkende.

- Det er veldig gledelig for oss å samarbeide med INSPIRIA om videreutvikling av vitensenterets flotte tilbud til skoler og befolkningen. INSPIRIA er en betydningsfull aktør innen satsning på naturvitenskap og teknologi rettet særlig mot barn og unge på Østlandet, og det er naturlig for Statoil og vårt program «Morgendagens helter» å støtte dette arbeidet, sier sponsorsjef i Statoil, Cathrine Instebø.

Statoil har siden oppstarten i 2012 støttet INSPIRIA årlig, men da til et forskningsprosjekt på vitensentrene som er utført av NMBU på Ås og Naturfagsenteret i Oslo. Dette har gitt verdifull forskning på effekten av senteret og de andre regionale vitensentrene i Norge, men ikke til utvikling av selve tilbudet på INSPIRIA.

- For oss var det nå veldig viktig å finne løsning for å videreutvikle og fornye tilbudet til våre brukere. Etter 5 års drift har vi behov for både forbedringer og fornyelser. Avtalen med Statoil er kjærkommen og sikrer nødvendig fornyelse, sier administrerende direktør, Geir Endregard på INSPIRIA.

Det er bevilget midler til syv spesifikke oppgraderinger:
1. Etablering av maker space – oppfinnerverksted
2. Inngangsportal til selve senteret med opplevelseselementer
3. To nye installasjoner; «Ta pinnen» og «Reaksjonsveggen»
4. Oppgradering av installasjonene «TV-studio» og «Energiverket»
5. Ny informasjonsløsning på alle installasjonene for bedre brukeropplevelse
6. Utstillingsvegger mellom deler av utstillingene med aktivitetsinnhold
7. Nytt undervisningssted i 2. etasje i utstillingsområdet

Dette vil etableres gradvis i løpet av en tre års periode. INSPIRIA skal også være vertskap for utstillingen «Prosjekt Fantasi» fra november 2017 til februar 2018 som Statoil står bak. Videre vil INSPIRIA også bistå Statoil med å avvikle «Vitendagen» i juni 2017 på deres hovedkvarter på Fornebu i Oslo. Dette er et tilbud til utvalgte videregående elever fra Østlandet, noe vitensenteret også bistod Statoil med i fjor.

- Det er veldig flott at Statoil så tydelig ser verdien av INSPIRIA sin virksomhet og dyktigheten i det vi gjennomfører, og nå viderefører og sågar øker samarbeidet. Det borger godt også for å kunne utvide samarbeidet med andre næringslivsaktører i årene som kommer, avslutter Endregard.