Mann på sparkesykkel

Grønn jobbvei

Våren 2021 vant INSPIRIA anbudet fra Buskerudbyen og skal drifte mobilitesordningen Grønn jobbvei i kommunene Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker og Lier. 

Grønn jobbvei er basert på nullvekstmålet og er et av Buskerudbyens satsninger for å nå nettopp dette. Ordningen retter seg mot bedrifter og offentlige virksomheter og gjennom disse tilbyr INSPIRIA ulike reisevanefordeler til de ansatte.

Nettsiden til Grønn Jobbvei finner du her!

Reisevanefordeler er tiltak og aktiviteter som skal gjøre det litt enklere å la bilen stå, av og til. Eksempler på reisevanefordeler er aktivitetsdager, konkurranser, lån av elsykler og elsparkesykler og råd og veiledning knytet til den enkeltes reisebehov.

Mål og hensikt

Om vi skal klare å redde kloden, må de fleste av oss endre adferd. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre ganske raskt, er å reise annerledes. Færre må kjøre på bensin og diesel, flere må reise kollektivt, sykle eller gå. Grønn Jobbvei er en satsing for å få flere til å reise klimavennlig.

Prosjektet blir drevet av INSPIRIA science center.

Samarbeidspartnere

MER INFORMASJON
Grønn jobbvei er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Buskerudbyen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Sammen bidrar vi til bedre nærmiljø, bedre helse og bedre klode.

Prosjektleder: Kamyar Ahmadi

Grønn jobbvei logo
Buskerudbyen logo
Mann tar på sykkelhjelm