Kodeeventyret 

Om skoleprogrammet

Dette skoleprogrammet er relatert til vår marine utstilling Dypdykk. Det er et tverrfaglig program der elevene utforsker og oppdager spennende ting med realfag, samtidig som de får bruke samarbeid og algoritmisk tankegang. Elevene jobber parvis med å løse oppgaver med marint tema for å få tak på koden til en kiste som gjemmer et siste skaperoppdrag.

Praktisk info

Lærerens rolle 

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. 

Antall elever: Inntil 30

Varighet: 75 minutter

Målgruppe:  4. trinn

Tema: Problemløsing, programmering, realfag og marint

Fagområde: Programmering, naturfag, matematikk 

Elevoppgaver

INSPIRIA ønsker å bistå lærere slik at en kan sikre at elevene får best mulig utbytte av et besøk hos oss eller fra oss. Derfor lager vi forskjellige elevoppgaver og samler ressurser som kan brukes i klasserommet i forkant eller etterkant av et besøk. Her kan man velge å gjøre en eller flere.

Vi har også laget en læringssti i samarbeid med Skolerom der elevene kan jobbe med artikler og temaer knyttet til dette undervisningsprogrammet. 

Væskers tetthet

20 minutter
Naturfag

Denne oppgaven er under utvikling, kommer snart!
Vil du vite om ulike væsker har forskjellig tetthet? La elevene oppdage og forstå væskers tetthet gjennom en enkel og engasjerende øvelse. Dette undervisningsopplegget gir en hands-on tilnærming til læring om tetthetsvariasjoner i ulike væsker.

Tetthet i faste stoffer

15 minutter
Naturfag

Denne oppgaven er under utvikling, kommer snart!
Vil du vite om ulike stoffer har forskjellig tetthet? La elevene oppdage og forstå materialets tetthet gjennom en enkel og engasjerende øvelse. Dette undervisningsopplegget gir en hands-on tilnærming til læring om tetthetsvariasjoner i ulike materialer.

Lavalampe - Videooppgave

40 minutter
Naturfag  

I dette forsøket viser PK deg hvordan du kan lage en lavalampe av helt vanlige ting du finner i hjemmet .

Andre relevante oppgaver og ressurser 

Har du gjort alle oppgavene over og vil ha enda flere tips? Da anbefaler vi å sjekke ut oppgavene og ressursene på følgende sider: 

 • www.wwfhavskole.no 
  Opplegg laget for 3. -4. trinn.
  Se filmer, les tekster og løs oppgaver knyttet til marin forsøpling og livet under havoverflaten.
 • https://www.nysgjerrigper.no/hav/ 
  Opplegg laget for 1. -7 . trinn.
  Se filmer, les tekster og løs oppgaver knyttet til marin forsøpling og livet under havoverflaten.
 • https://www.matematikk.org/trinn1-4/sudoku/
  Spill sudoku.

  Spillet minner om kryssord der du skal plassere tall i stedet for bokstaver.
  Matematikk.org er et samarbeidsprosjekt mellom flere norske universiteter og høyskoler. Nettstedet er gratis og åpent for alle.

Tilknytning til læreplanen

INSPIRIAs undervisningstilbud er tilrettelagt for å kunne inngå som en del av opplæringen og alle øktene er knyttet til læreplanen.

Naturfag

Kjerneelementer

Teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Jorda og livet på jorda

Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg.

 

Kompetansemål etter 4. trinn i naturfag (LK20)

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
 • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
 • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda

 

Matematikk

Kjerneelementer

Utforsking og problemløsning

Utforsking i matematikk handler om at elevene leter etter mønstre, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å løse problemer og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy. Problemløsing handler også om å analysere og omforme kjente og ukjente problemer, løse dem og vurdere om løsningene er gyldige.

 

Kompetansemål etter 4. trinn i matematikk (LK20)

 •  utforske og beskrive strukturer og mønstre i lek og spill

 

(Kilde: udir.no)