INSPIRIAs inspirasjonskurs for lærere

INSPIRIAs inspirasjonskurs for lærere er praktiske og aktive ettermiddagskurs som er forankret i kompetansemålene i Læreplanen (LK20). Vi tar i bruk INSPIRIAs aktivitetspedagogikk og gir deg konkrete metoder og verktøy du kan bruke i undervisningen, samt faglig påfyll innen ulike fag og trinn.
  • Gratis for lærere i kommuner med fast avtale med INSPIRIA
  • Pris: 595,- ekskl. mva. per lærer per kurs
  • Sted: INSPIRIA science center

Lærerkursene gir deg konkrete metoder og verktøy du kan bruke i undervisningen, samt faglig påfyll innen ulike fag og trinn.

Alle kurs inkluderer enkel servering. Hvis du gir beskjed om eventuelle matallergier på forhånd, forsøker vi å finne et godt alternativ.

Folkehelse og livsmestring

For SFO-ansatte og lærere på 4.-7. trinn
24. april 2023, kl. 12.00 – 15.00

Praktisk aktivitetsbasert kurs for å inspirere til matglede, dyrkeglede og bevegelsesglede. I så måte kan kurset gi dere noen ideer til bruk i uteskole og skolehage, og passer for lærere og SFO- ansatte på mellomtrinnet. På kurset vil dere få mange praktiske aktiviteter som dere kan ta med dere rett inn i klasserommet og/eller gjøre ute. Aktiviteter som kan inngå i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraft. Det berører blant annet kompetansemål i naturfag, kroppsøving og mat og helse. For å få best utbytte av kurset er det en fordel at det er flere ansatte fra samme skole kan delta da aktivitetene har tverrfaglig fokus. En del av kurset vil foregå utendørs, og aktiviteter gjennom kurset vil resultere i et lite måltid til dere kursdeltakere. Velkommen til et praksisnært og inspirerende kurs!  

Skaping i klasserommet

For lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
4. mai 2023, kl. 13.15 – 16.00

I samarbeid med Skaperskolen har vi laget lærerkurset ”Skaping i klasserommet”. Dette kurset fokuserer på hvordan man jobber med skapende undervisning i klasserommet. Kurset gir en innføring i noen planleggingsverktøy for å strukturere aktivitetene. Du får se eksempel på hvordan du som lærer kan sikre at elevene har tydelig rammer å jobbe innenfor. Du vil også få nødvendig forkunnskaper som gjør at du kommer i mål med aktivitetene.

På kurset vil dere få eksempler på aktiviteter dere kan ta med dere rett inn i klasserommet. For å få best utbytte av kurset er det en fordel at det er flere lærere fra samme skole som underviser i forskjellige fag. Kurset passer for lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn som underviser i naturfag, matematikk eller kunst og håndverk.

FIRST LEGO League (FLL) kunnskapskonkurranse 

For lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
31. mai, kl. 14.00 – 15.30

Er du nysgjerrig på hva First Lego League er? Lurer du på om du skal melde på et lag i FLL Challenge (5. -10. Klasse)? I dette kurset får du vite hva FLL er, hva du trenger og hvordan du kan komme i gang som veileder på din skole med vår hjelp og støtte.

Les mer om FLL på INSPIRIA »

Nyttig info for veiledere finner du også på nettsiden til FIRST LEGO League Scandinavia.

Aktiv matematikk

For lærere på 5.-9. trinn
13. september, kl. 12.00 – 15.00

Matematikkurset bruker konkreter, spill og leker for å bygge grunnleggende forståelse for kunnskapsområder som brøk, algebra og enheter. Vi integrerer kjerneelementene i øvelser og tester varierte og morsomme metoder for vedlikehold av automatiserte regneferdigheter. Kurset gir også eksempler på tiltak som motiverer elevene litt ekstra til å finne løsninger.

Kjemikurs for mellomtrinnet

For lærere på mellomtrinnet
11. oktober, kl. 12.00 – 15.00

Kjemikurset er et praktisk laboratoriekurs med undersøkende øvelser som lærerne direkte kan overføre til egen undervisning. Det er lagt vekt på å benytte mestringsskapende øvelser som visualiserer de sentrale kompetansemålene som berører kjemidelen i naturfaget.

Bestill lærerkurs

MER INFORMASJON

I tillegg til kursene i oversikten, har vi flere lærerkurs du kan bestille ved forespørsel. Vi skreddesyr også kurs etter ønske.

E-post: booking@inspiria.no
Telefon: 69 13 93 15