INSPIRIA læringslab: Nettverk og kursrekker

INSPIRIA har i samarbeid med Atea utviklet en læringslab. I laben kan kursedeltakerne få erfaringer med det nyeste innen teknologi; både AV-utstyr, PC og læringsbrett samt ulike roboter, sensorer, 3D-printere, programmerbare symaskiner mm.

I læringslaben tilbyr vi både faste nettverk og solide kurs, flere av dem utviklet i samarbeid med Høyskolen i Østfold.    

Nettverk for skoleledere og ressurslærere

Digital transformasjon og elevsentrert læring >>
INSPIRIA Digital Læringslab Lab1

Programmering for lærere

Kursene gir et solid grunnlag for å jobbe kreativt og systematisk med programmering i skolen, og tar læreplanens intensjon på alvor. Kursene tilbys over tre halve dager (14.00-17.00) og legger opp til bruk av utstyr som alle skoler har. Kursene har en god blanding av teori og praksis, og det er lagt vekt på at man skal kunne ta de konkrete oppleggene fra kurset rett inn i undervisningen.

1.-4. trinn

Fokus på kreativitet og lek med programmering. Vi jobber med algoritmisk tankegang gjennom bruk av egen kropp, leker og spill, konkreter og ulike roboter. Programmet er knyttet opp mot læreplanens overordnete tema og kompetansemål og har i tillegg fokus på god pedagogikk og didaktikk når vi jobber med programmering.

  • Pris: 2795,- per deltaker for alle tre kurs

5.-7. trinn

Fokus på kreativitet og grunnleggende teknologiforståelse gjennom blokkprogrammering.

  • Pris: 2795,- per deltaker for alle tre kurs

8.-10. trinn

Fokus på kreativitet og teknologiforståelse. Vi bruker blokkprogrammering med Microbit og jobber også med overgangen fra blokkprogrammering til tekstbasert koding i Python. Vi jobber kreativt og med konkrete læreplanmål med eksempler fra naturfag, matematikk og kunst og håndverk.  

  • Pris: 2795,- per deltaker for alle tre kurs

Samtlige kurs gjennomføres i INSPIRIAs nye digitale læringslab på Quality hotel Sarpsborg og inkuderer enkel servering, kaffe, mineralvann og frukt.  Kursene kan skreddersys til enkeltskoler hvis ønskelig. Ta kontakt med booking@inspiria.no

Programmering i barnehagen

Fokus på kreativitet og lek med programmering. Vi jobber med algoritmisk tankegang gjennom bruk av egen kropp, leker og spill, konkreter og ulike roboter. Programmet er knyttet opp mot rammeplanens temaer teknologi og kreativitet.

  • Pris: Pris: 2795,- per deltaker for alle tre kurs

Kursene gjennomføres i INSPIRIAs nye digitale læringslab på Quality hotel Sarpsborg og inkuderer enkel servering, kaffe, mineralvann og frukt.  Kursene kan skreddersys til enkeltbarnehager hvis ønskelig. Ta kontakt med booking@inspiria.no