Rognfjell skoleekskursjonsbåt

Frisk Oslofjord – et unikt skoletilbud til sjøs

Utgangspunktet for Frisk Oslofjord er at sentrale forsknings- og samfunnsaktører har gått sammen om å styrke kunnskapsgrunnlaget om det marine miljøet i Ytre Oslofjord. Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket. Samtidig er det et voksende miljøengasjement i regionen, ikke minst knyttet til de to nasjonal­parkene i fjorden: Ytre Hvaler og Færder.

Ny teknologi gir oss nye muligheter når det gjelder kartlegging og ikke minst formidling. Les mer på friskoslofjord.no.

Gratis båttur til alle videregående skoler!

Undervisningsopplegget som leveres i forbindelse med Frisk Oslofjord passer i mange fag, og elevene får teste mye forskjellig teknisk utstyr på turen. Vi ser under vann med moderne undervannsteknologi og henter opp dyre- og planteliv fra bunnen. 

Vi har fått tillatelse til å tråle med bløtbunnstrål for undervisningsbruk, også i nasjonalparkene på Ytre Hvaler og Færder.

I opplegget er det er det laget egne elevoppgaver fra både resultater, informasjon og også visualiseringsmoduler fra forskningsarbeidet i prosjektet. På denne måten kan elevene nyttiggjøre seg av reelle og lokale forskningsdata i sitt eget arbeid tilbake på skolen.


Digitalt tilbud til ungdomsskoler

Opplegget for ungdomsskolene har vært utviklet og testet ved besøkssentrene på Færder og Hvaler samt av Inspiria i skoleårene 2020/21 og 2021/22 i Vestfold og Østfold. For skoleåret 2022/23 tilbys dette som en digital ressurs samt tilknyttede lærerkurs. 

Mer informasjon – se friskoslofjord.no » 

Antall elever: Inntil 30

Varighet: 6 timer

Målgruppe: VGS

Fagområde: Marint

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer på selve dagen, kan læringsutbyttet forsterkes i etterkant ved å fullføre ytterligere elevoppgaver.

Elevoppgaver:

Mer informasjon:

Elever på marinebiologisk tokt med MS Ny Vigra III
Elever på marinebiologisk tokt med MS Ny Vigra III