Klimadagene

Klimadag 2023 på INSPIRIA

Dette tilbudet leveres i dag til de fire landbruksskolene i Viken: Kalnes VGS og Tomb VGS i Østfold, Buskerud VGS i Buskerud og Hvam VGS på Romerike. Opplegget er dekket av klimaavdelingen i Viken Fylkeskommune og Klimasmart Landbruk Viken. De første årene var det bare de to Østfold-skolene som fikk dette tilbudet, men opplegget ble utvidet til de to andre landbruksskolene også fra og med 2021.

Bakgrunnen for oppdraget er å øke interessen for klimadebatten blant elever som studerer landbruk. Hensikten er altså ikke først og fremst å lære mest mulig naturvitenskapelige fakta i dette opplegget, men snarere å belyse overfor elevene at det trolig vil lønne seg å ta klimahensyn hvis skal de lykkes i sine fremtidige yrkesvalg. 

Faglig innhold

Elevene kommer til INSPIRIA for en fagdag hvor klimaet står i sentrum. Det er to skoler av gangen, med ca. 100 elever per dag. Vi kjører tre fellesøkter og fire stasjoner som alle elevene er innom, samt en økt i planetariet. På stasjonene må elevene delta aktivt, og temaene er:

  • Jordmikroskopiering og karbonfangst
  • Jordprøver og vannabsorbsjon
  • Teknologi og klimaforbedringer (Micro:bit)
  • Klimaenergi for landbruket (spill)

I fellesdelene adresseres mer overordnede klimaspørsmål, klimaforhandlinger, kvotehandel, effekter av klimaendringer, hva vi vet og hva som er mer usikkert – med et særskilt blikk på jordbrukets rolle.

Oppgaver til etterarbeid som er tilpasset klimadagen blir tilgjengelig i en ny digital løsning fra og med 2022.

Praktisk info

14. og 15. februar 2023:

Kl. 11.00 - Oppmøte på INSPIRIA
Kl. 17.00 - Avreise fra INSPIRIA

INSPIRIAs kjøkken-crew kan ta hensyn til bla. allergier dersom skolene melder ifra om dette på forhånd. 

Ved spørsmål om transport kan du ta kontakt med oss på INSPIRIA.

Pris

Hele dagen, inkludert lunsj til lærere og elever, er gratis. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å avtale transport. 

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.

Antall elever: Inntil 100

Varighet: 6 timer

Målgruppe: VGS landbrukselever

Fagområde: Klima

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer på selve dagen, kan læringsutbyttet forsterkes i etterkant ved å fullføre ytterligere elevoppgaver.

Gruppeoppgave: Under finner du en gruppeoppgave som kan brukes som etterarbeid til Klimadagen. Her skal elevene skrive en rapport ved å bruke det de har lært. Beskrivelse til lærere og elever finner du ved å trykke på knappen merket "Rapportoppgave".

Mer informasjon: 

Kontaktperson:
Kirsti Eikenes
Formidler, INSPIRIA science center.
Mail: Kirsti.eikenes@inspiria.no
Telefon: 40105067

Viken fylkeskommune logo